Bygge- og anlægstilskud 2015

Tilskud eller lån til bygge- og anlægsprojekter i Sydslesvig ydes til de sydslesvigske foreninger, organisationer mv. med henblik på tilvejebringelse af fysiske rammer for mindretallets foreninger, organisationer mv. Tilskuddet ydes efter ansøgning hvert år.

Bygge- og anlægstilskud for 2015

Sydslesvigudvalget modtog tre ansøgninger om bygge- og anlægstilskud for 2015.

Du kan se Sydslesvigudvalgets bygge- og anlægstilskud i perioden 2013-2015 i tabellen nedenfor. 

 

Tabel: Fordelingen af bygge- og anlægstilskud 2013-2015 i euro (løbende priser)
Forening201320142015
Dansk Skoleforening for Sydslesvig690.000
(Jaruplund Højskole)
1.500.000
(Gustav-Johannsen Skolen)
1.500.000
(Gustav-Johannsen Skolen)
393.400
(Etablering af vuggestue ved Vesterland List)
 
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger484.000
(Fritidshjem Slesvig)
 - -
Flensborg Avis58.000
(Renovering af indleveringshal)
--
I alt1.625.4001.500.0001.500.000