Tilskud 2016

På denne side kan du læse om Sydslesvigudvalgets tilskudsfordeling for 2016.

Du kan også finde resultataftaler, som er et værktøj til at føre tilsyn med foreningernes og organisationernes anvendelse af tilskudsmidlerne, som den danske stat hvert år yder til det danske mindretal i Sydslesvig.

Drifttilskud og resultataftaler 2016Om driftstilskud til foreninger og organisationer og resultataftaler for 2016.

Bygge- og anlægstilskud 2016Om tilskud eller lån til foreningers og organisationers fysiske rammer i 2016.

Projekttilskud 2016Ansøgningsfristen for projekttilskud i 2016 udløb den 1. december 2015.

Tilskudsfordelingen vil fremgå af siden, når tilskuddene er uddelt.