Bygge- og anlægstilskud 2016

Læs mere om Sydslesvigudvalgets tilskud til bygge- og anlægsprojekter i 2016.

Ansøgningsfristen for tilskud til bygge- og anlægsprojekter i 2016 var den 1. september 2015.

Siden bliver opdateret, når tilskuddene er fastlagt.

Formålet med tilskudsordningen

Sydslesvigudvalget kan yde bygge- og anlægstilskud til projekter i Sydslesvig, som har til formål at tilvejebringe fysiske rammer for mindretallets foreninger, organisationer mv., jf. Sydslesviglovens § 14.