Sydslesvigudvalgets projekttilskud 2016

Projekttilskud ydes til foreninger, organisationer mv. til enkeltstående projekter, hvis varighed ikke overstiger tre finansår. Sydslesvigudvalget fastsætter en tilskudspolitik for fordelingen af projekttilskud.

Sydslesvigudvalget uddeler projekttilskud i henhold til Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på ministeren før børn, undervisning og ligestillings område for det danske mindretal i Sydslesvig. Formålet er overordnet at støtte aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig.

Tilskudspolitik 2016

Den konkrete tilskudspolitik for 2016 tager afsæt i, at der efter Sydslesvigudvalgets opfattelse er et stort behov for at øge kendskabet til mindretallet – ikke mindst i Danmark. På den baggrund har udvalget besluttet, at ”oplysning om mindretallet” er indsatsområdet for 2016. 

Det betyder konkret, at der kan søges om tilskud til:

  • aktiviteter rettet mod undervisningssektoren i Danmark (herunder undervisningsmaterialer), hvis formål er at højne vidensniveauet om det danske mindretal, både aktuelt og historisk.
  • aktiviteter, der har til formål generelt at øge vidensniveauet om mindretallet i Danmark.
  • Når udvalget behandler ansøgningerne vil følgende kriterier indgå i vurderingen:
  • Projektmidlerne er ikke et supplement til de sydslesvigske foreningers ordinære drift. Projekter, der således ligger tæt op ad foreningens daglige forretning vil ikke blive imødekommet. Begrundelsen er, at projektmidlerne ikke skal erstatte eller supplere tilskud til aktiviteter, som foreningen o.l. skal varetage ifølge en resultataftale m.v.
  • Der vil som udgangspunkt blive lagt vægt på, at ansøger har opstillet en tydelig problemformulering og et løsningsforslag, som gør det muligt for udvalget og projektejerne efterfølgende at vurdere, om tilskuddet har haft den ønskede effekt.
  • Relevans for målgruppen: Målgruppen for projektet skal være klart defineret. Valget af mål-gruppe skal være begrundet. Der skal være en sammenhæng mellem projektets indhold, mål-gruppen og indsatsområdet.
  • Projektets nyhedsværdi. Projektet skal tilføje nye vinkler til det valgte indsatsområde. Projektets nyhedsværdi skal argumenteres, og hvis dette er muligt, dokumenteres.

De foreninger, der har modtaget projekttilskud i 2016, fremgår af tabellen nedenfor:

Forening Titel Bevilget beløb Varighed
Dansk Skoleforening for SydslesvigOplev Sydslesvig3.114.754,102016-2018
Flensborg AvisFlensborg Avis TV6.944.612,002016-2019
GrænseforeningenFeriebørn 2.02.585.000,002016-2018
Sydslesvigsk ForeningVærditilvækst1.200.000,002016
I alt14.171.366,10