Tilskud 2017

På denne side kan du læse om Sydslesvigudvalgets tilskudsfordeling for 2017.

Du kan også finde resultataftaler, som er et værktøj til at føre tilsyn med foreningernes og organisationernes anvendelse af tilskudsmidlerne, som den danske stat hvert år yder til det danske mindretal i Sydslesvig.

Drifttilskud og resultataftaler 2017Om driftstilskud til foreninger og organisationer og resultataftaler for 2017.

Bygge- og anlægstilskud 2017Om tilskud eller lån til foreningers og organisationers fysiske rammer i 2017.

Projekttilskud 2017Om projekttilskud for 2017.

Sydslesvigudvalgets regnskab 2017Regnskabet redrører driftstilskud samt projekt- og anlægstilskud.