Bygge- og anlægstilskud 2017

Tilskud eller lån til bygge- og anlægsprojekter i Sydslesvig ydes til de sydslesvigske foreninger, organisationer mv. med henblik på tilvejebringelse af fysiske rammer for mindretallets foreninger, organisationer mv. Tilskuddet ydes efter ansøgning hvert år.

Bygge- og anlægstilskud for 2017

Sydslesvigudvalget modtog ni ansøgninger om bygge- og anlægstilskud for 2017.

Du kan se Sydslesvigudvalgets bygge- og anlægstilskud i perioden 2015-2017 i tabellen nedenfor.

Tabel: Fordelingen af bygge- og anlægstilskud 2015-2017 i kroner (løbende priser)
Forening201520162017
Dansk Skoleforening for Sydslesvig11.190.000
(Gustav-Johannsen Skolen)
11.190.000
(helhedskoncept på Sild)
12.143.121
(etablering af ny børnehave og forsamlingslokaler i Satrup)
St. Knudsgildet 311.828
(indretning af handicap-elevator)
 
Dansk Kirke i Sydslesvig  467.670
(nyt tag til Ansgarhuset)
Flensborg Avis  1.100.000
(sanering tagkonstruktion forlagsbygning)
Sydslesvigsk danske Ungdomsforeninger  241.884
(Opbygning af lederlokale for Dansk Spejderkorps Sydslesvig)
I alt11.190.00011.501.82813.952.675