Driftstilskud og resultataftaler 2017

Driftstilskud ydes til sydslesvigske foreninger, organisationer mv. efter ansøgning hvert år. Modtagerne er forpligtet til at indgå resultataftaler med Sydslesvigudvalget.

Driftstilskud ydes til sydslesvigske foreninger, organisationer mv. efter ansøgning hvert år. Modtagerne er forpligtet til at indgå resultataftaler med Sydslesvigudvalget.

Tabel 1. Fordeling af driftstilskud 2017
ForeningTilskud (kr.)
1. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig28.027.722
2. Dansk Skoleforening for Sydslesvig328.543.481
3. Flensborg Avis 25.719.337
4. FUEN (Federal Union of European Nationalities)189.575
5. Fælleslandboforeningen for Sydslesvig 1.141.574
6. Nordisk Informationskontor586.538
7. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU)35.069.084
8. Sydslesvigsk Forening (SSF)24.912.630
9. Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)3.585.168
10. Grænseforeningen3.279.000
I alt451.054.109

Som det fremgår af tabel 1. agter udvalget at tildele foreningerne i alt 451.054.109 kr. i driftstilskud i 2017.

Resultataftaler

Foreninger og organisationer, der modtager driftstilskud fra Sydslesvigudvalget, er forpligtet til at indgå resultataftale med udvalget. I aftalerne er der opstillet resultatkrav og resultatmål for foreningernes virke. Derudover indeholder de blandt andet regnskabstal, budgettal og nøgletal for foreningerne, ligesom foreningernes formål, daglige aktiviteter og historie er beskrevet.

Sydslesvigudvalget bruger resultataftalerne som et værktøj til at føre tilsyn med foreningernes og organisationernes anvendelse af tilskudsmidlerne. Resultataftalerne har derudover til formål at øge den brede danske befolknings viden om anvendelsen af de midler, som den danske stat hvert år yder i tilskud til det danske mindretal i Sydslesvig på Undervisningsministeriets område.

Du kan læse de indgåede resultataftaler for 2017 nedenfor.

Resultataftaler 2017

Resultataftale mellem Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2017

Resultataftale mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2017

Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2017

Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2017

Resultataftale mellem Fælleslandboforeningen for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2017

Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2017

Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2017

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2017

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2017

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2017