Tilskud 2018

På denne side kan du læse om Sydslesvigudvalgets tilskudsfordeling for 2018.

Du kan også finde resultataftaler, som er et værktøj til at føre tilsyn med foreningernes og organisationernes anvendelse af tilskudsmidlerne, som den danske stat hvert år yder til det danske mindretal i Sydslesvig.

Driftstilskud og resultataftaler 2018Om driftstilskud til foreninger og organisationer og resultataftaler for 2018.

Bygge- og anlægstilskud 2018Om tilskud eller lån til foreningers og organisationers fysiske rammer i 2018.

Projekttilskud 2018Om projekttilskud for 2018.