Driftstilskud og resultataftaler 2018

Driftstilskud ydes til sydslesvigske foreninger, organisationer mv. efter ansøgning hvert år. Modtagerne er forpligtet til at indgå resultataftaler med Sydslesvigudvalget.

Driftstilskud ydes til sydslesvigske foreninger, organisationer mv. efter ansøgning hvert år. Modtagerne er forpligtet til at indgå resultataftaler med Sydslesvigudvalget. 

Fordeling af driftstilskud 2018 fremgår i tabel 1. nedenfor:

ForeningTilskud (kr.)
1. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 28.435.680
2. Dansk Skoleforening for Sydslesvig331.970.000
3. Flensborg Avis  26.093.688
4. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) 35.788.813
5. Sydslesvigsk Forening (SSF)25.275.230 

6. Nordisk Informationskontor i Sønderjylland

671.400 
7. Fælleslandboforeningen for Sydslesvig 1.166.408
8. Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) 3.638.496 

9. Grænseforeningen

3.325.000 

I alt456.364.715

 

Som det fremgår af tabel 1. agter udvalget at tildele foreningerne i alt 456.364.715 kr. i driftstilskud i 2018.

Resultataftaler

Foreninger og organisationer, der modtager driftstilskud fra Sydslesvigudvalget, er forpligtet til at indgå resultataftale med udvalget. I aftalerne er der opstillet resultatkrav og resultatmål for foreningernes virke. Derudover indeholder de blandt andet regnskabstal, budgettal og nøgletal for foreningerne, ligesom foreningernes formål, daglige aktiviteter og historie er beskrevet. Sydslesvigudvalget bruger resultataftalerne som et værktøj til at føre tilsyn med foreningernes og organisationernes anvendelse af tilskudsmidlerne. Resultataftalerne har derudover til formål at øge den brede danske befolknings viden om anvendelsen af de midler, som den danske stat hvert år yder i tilskud til det danske mindretal i Sydslesvig på Kulturministeriets område.