Projekttilskud 2018

Der er nu mulighed for at søge Sydslesvigudvalgets projekttilskud. Ansøgningsfristen er den 1. december 2017 kl. 12.00. I ”Vejledning til at søge Sydslesvigudvalget om støtte til projekter i 2018”, som du finder på denne hjemmeside, kan du læse mere om, hvordan du søger.

Sydslesvigudvalget indkalder ansøgninger fra foreninger, organisationer m.v. der ønsker at søge om midler til projektilskud. Udvalget uddeler projekttilskud i henhold til Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig.

Formålet er overordnet at støtte aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig.

Tilskudspolitik 2018

Den konkrete tilskudspolitik for 2018 tager afsæt i, at der efter Sydslesvigudvalgets opfattelse er et stort behov for at øge kendskabet til mindretallet – ikke mindst i Danmark. På den baggrund har udvalget besluttet, at ”oplysning om mindretallet” er indsatsområdet for 2018.

Det betyder konkret, at der kan søges om tilskud til:

  • aktiviteter rettet mod undervisningssektoren i Danmark (herunder undervisningsmaterialer), hvis formål er at højne vidensniveauet om det danske mindretal, både aktuelt og historisk.
  • aktiviteter, der har til formål generelt at øge vidensniveauet om mindretallet i Danmark.

Når udvalget behandler ansøgningerne vil følgende kriterier indgå i vurderingen:

  • Projektmidlerne er ikke et supplement til de sydslesvigske foreningers ordinære drift. Projekter, der således ligger tæt op ad foreningens daglige forretning vil ikke blive imødekommet. Begrundelsen er, at projektmidlerne ikke skal erstatte eller supplere tilskud til aktiviteter, som foreningen o.l. skal varetage ifølge en resultataftale m.v.
  • Der vil som udgangspunkt blive lagt vægt på, at ansøger har opstillet en tydelig problemformulering og et løsningsforslag, som gør det muligt for udvalget og projektejerne efterfølgende at vurdere, om tilskuddet har haft den ønskede effekt.
  • Relevans for målgruppen: Målgruppen for projektet skal være klart defineret. Valget af mål-gruppe skal være begrundet. Der skal være en sammenhæng mellem projektets indhold, mål-gruppen og indsatsområdet.
  • Projektets nyhedsværdi. Projektet skal tilføje nye vinkler til det valgte indsatsområde. Projektets nyhedsværdi skal argumenteres, og hvis dette er muligt, dokumenteres.

 

Ansøgningsfristen var mandag den 1. december 2017 kl. 12.00.