Tilskud 2019

På denne side kan du læse om Sydslesvigudvalgets tilskudsfordeling for 2019. Siden bliver opdateret løbende.

Du kan også finde resultataftaler, som er et værktøj til at føre tilsyn med foreningernes og organisationernes anvendelse af tilskudsmidlerne, som den danske stat hvert år yder til det danske mindretal i Sydslesvig.

Driftstilskud og resultataftaler 2019Om driftstilskud til foreninger og organisationer og resultataftaler for 2019.

Bygge- og Anlægstilskud 2019Om tilskud eller lån til foreningers og organisationers fysiske rammer i 2019.

Projekttilskud 2019Om projekttilskud for 2019.