Driftstilskud og resultataftaler 2019

Driftstilskud ydes til sydslesvigske foreninger, organisationer mv. efter ansøgning hvert år. Modtagerne er forpligtet til at indgå resultataftaler med Sydslesvigudvalget.

Resultataftaler

Foreninger og organisationer, der modtager driftstilskud fra Sydslesvigudvalget, er forpligtet til at indgå resultataftale med udvalget. I aftalerne er der opstillet resultatkrav og resultatmål for foreningernes virke. Derudover indeholder de blandt andet regnskabstal, budgettal og nøgletal for foreningerne, ligesom foreningernes formål, daglige aktiviteter og historie er beskrevet. Sydslesvigudvalget bruger resultataftalerne som et værktøj til at føre tilsyn med foreningernes og organisationernes anvendelse af tilskudsmidlerne. Resultataftalerne har derudover til formål at øge den brede danske befolknings viden om anvendelsen af de midler, som den danske stat hvert år yder i tilskud til det danske mindretal i Sydslesvig på Kulturministeriets område.

Fordeling af driftstilskud 2019 fremgår i tabel 1. nedenfor:

 

Forening

Tilskud (kr.)

1. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i alt

28.691.601

2. Dansk Skoleforening for Sydslesvig i alt

341.929.100

3. Flensborg Avis driftstilskud 

26.328.531

4. Nordisk Informationskontor i Sønderjylland driftstilskud

677.433

5. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU)

 

36.624.486

6. Sydslesvigs Forening (SFF) driftstilskud

25.502.707

7. Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) i alt

3.671.242 

8. Grænseforeningen (DKK)

3.355.000 

I alt

466.780.100

 

Resultataftaler 2019

Underskrevet resultataftale 2019 - Sydslesvigsk Vælgerforening 
Underskrevet resultataftale 2019 - Sydslesvigske danske Ungdomsforeninger
Underskrevet resultataftale 2019 - Dansk Skoleforening for Sydslesvig
Underskrevet resultataftale 2019 - Nordisk Informationskontor
Underskrevet resultataftale 2019 - Sydslesvigsk forening
Underskrevet resultataftale 2019 - Grænseforeningen
Underskrevet resultataftale 2019 - Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Underskrevet resultataftale 2019 - Flensborg Avis