HVAD ER BRUGERDREVEN INNOVATION?

Brugerdreven innovation i kulturens verden handler om at inddrage publikum i udviklingen af rammer og formidling af kulturprodukter.

Det kan man enten gøre ved at tage brugerne direkte med på råd eller ved at indsamle viden om brugerne og deres liv og hverdag og skabe nye initiativer på baggrund af denne viden.

Når man bedriver brugerdreven innovation, får man et produkt eller en serviceydelse, som afspejler brugernes behov (både de erkendte og uerkendte behov), og sandsynligheden for, at brugerne vil benytte sig af produktet bliver større.

Brugerdreven innovation handler ikke nødvendigvis om at give brugerne det, de gerne vil have. Det handler om at udnytte den idérigdom og den innovationsevne, som brugerne besidder. På den måde kan man også nå ud til en brugergruppe eller et publikum, som man ellers aldrig har haft i tale.

Det gode eksempel

Der findes allerede gode eksempler på, hvordan man kan bedrive brugerdreven innovation på kulturområdet.

På Statens Museum for Kunst har man i forbindelse med oprettelsen af Egmont Videncenter skabt U.L.K - Unges Laboratorier for Kunst. U.L.K-konceptet er udviklet af unge kunstpiloter i samarbejde med museet. Det er kunstpiloterne, der arrangerer udstillinger, koncerter og andre events. På den måde bliver Kunstpiloterne bindeleddet mellem museet og dets unge publikum.

Læs mere om Unges laboratorier for kunst på: www.ulk.dk