Kulturaftaler

En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem kulturministeren og en gruppe af kommuner. Tilsammen udgør kommunerne i aftalen det, der kaldes en kulturregion.

Fokus på kunst- og kulturlivet i kulturregionen 

Formålet med en kulturaftale er med udgangspunkt i det tværkommunale samarbejde at sætte fokus på kunst- og kulturlivet i det pågældende område og sammen højne kvaliteten af såvel etablerede som nye kulturtilbud og -institutioner. Samtidig fungerer en kulturaftale som en samlet platform, hvorfra samarbejdet mellem statslige og kommunale kulturinstanser kan udfolde sig. 

Regionerne kan også indgå i aftalerne inden for de kompetencer, der er tillagt regionerne på kulturområdet. 

Læs mere og se kulturaftalerne på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside