PUBLIKATIONER

- vedr. kultursamarbejde med kommuner.

Titel Forfatter Type
Nordisk Kultur i fremdrift - Kulturministeriets formandskabsprogram 2010 Kulturministeriet Program
Kultur for alle - Kultur i hele landet Kulturministeriet Strategi
Om Kulturministeriets oprettelse Henning Rohde Erindring
Kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark Deloitte, på foranledning af Kulturministeriet og ErhvervsstyrelsenKulturministeriet Rapport
Welcome to Team Culture 2012 Kulturministeriet
Reach Out inspirationskatalog (2012) Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi Inspirationskatalog
Idræt i udsatte boligområder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, Metopos – en del af Bascon Rapport - PIXI
Danskernes Kulturvaner 2012 Pluss Leadership og Epinion Bog
Sammenhæng, synergi og samarbejde Det internationale Kulturpanel Handlingsplan
Denmark's Creative Potential The Danish Ministry of Culture Redegørelse
Strategi for kultur i hele landet Kulturministeriet Rapport
Undersøgelse af det frivillige kulturelle område Kulturministeriet, Kommunernes Landsforening og Center for Forskning i Idr Undersøgelse
Køb af kunst kan trækkes fra i skat Kulturministeriet Brochure
Holder du af kunst? Det gør dine klienter måske også Kulturministeriet Brochure
Kulturkontakten nr. 2 / 2005 Kulturministeriet Magasin
Kulturkontakten nr. 1 / 2004 Kulturministeriet Magasin
Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien Regeringen Strategi
Faktuel rapport om idræt og EU fra 90’erne og frem Arbejdsgruppen vedr. idræt og EU Rapport
Kulturpartner NyX Guide
Kulturkontakten nr. 1 / 2003 Kulturministeriet Magasin
Interaktive kulturprodukter som fokusområde KPMG Rapport
Kulturkontakten nr. 1 / 2002 Kulturministeriet Magasin
Arkitekturpolitik - Mennesker i centrum Regeringen Strategi
Strategi for unges møde med kunst og kultur Kulturministeriet Strategi
Strategi for skolebørns møde med kunst og kultur Kulturministeriet Strategi
Rapport fra arbejdsgruppe om regulering af matchfixing Arbejdsgruppe nedsat af kulturministeren Rapport
Strategi for små børns møde med kunst og kultur Kulturministeriet Strategi
Welcome to Team Culture 2012 Kulturministeriet
Sektorprogram Kultur - Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Kulturministeriet Program
Scenekunstdialog - visionspapir "Dialogkredsen" Visionspapir
Talent forpligter - musikhandlingsplan 2015-18 Kulturministeriet Handlingsplan
Aftagerpaneler Kulturministeriet Vejledning
Welcome to Team Culture 2012 Kulturministeriet