Publikationer

På arkivområdet

Titel Forfatter Type
Sammenhæng, synergi og samarbejdeDet internationale KulturpanelHandlingsplan
Udredning om bevaring af kulturarvenArbejdsgruppeUdredning
Bilag til udredning om bevaring af kulturarvenUdredning
Betænkning om revision af arkivlovenKulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivlovenRedegørelse