Publikationer

På arkivområdet

Titel Forfatter Type
Sammenhæng, synergi og samarbejde Det internationale Kulturpanel Handlingsplan
Udredning om bevaring af kulturarven Arbejdsgruppe Udredning
Bilag til udredning om bevaring af kulturarven Udredning
Betænkning om revision af arkivloven Kulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivloven Redegørelse