biblioteker

Fri adgang til viden og information

De danske folkebiblioteker skal fremme viden og være rammen for oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet for alle borgere. Biblioteket skal både fastholdes som et fysisk sted, og udvikle de nye ydelser. Det afspejler sig i det brede udvalg af materialer, som bibliotekerne stiller til rådighed, i form af bøger, tidsskrifter, musik, internet og multimedier.

Bibliotekerne under forandring

Bibliotekernes samfundsmæssige betydning som informations-, videns- og kulturformidlende institution bliver både forandret og forstærket med en voksende informationsmængde. Det fysiske rum bliver i stigende grad brugt til meget andet end avislæsesal og udlån af bøger og som kulturinstitution er bibliotekerne under forandring.

Målsætninger

Målet for folkebibliotekerne er at de skal udfolde sig i fire rum – inspirationsrummet, læringsrummet, møderummet og det performative rum. Idealet er, at de fire rum skal støtte op om hinanden i realisering af bibliotekets overordnede formål.

En anden målsætning er at bibliotekerne skal indgå partnerskaber med andre offentlige tilbud. Partnerskaber et andet vigtigt element i udviklingen af biblioteket og dets tilbud til borgerne. Partnerskaber skal bidrage til, at biblioteket bliver mere tilgængeligt ved at borgerne møder biblioteket i nye sammenhænge.