Baggrund

Fakta om bibliotekerne

Biblioteket er en af Danmarks ældste kulturinstitutioner. Det første universitetsbibliotek blev grundlagt i 1482 i tilknytning til Københavns Universitet. Biblioteket er videreført i Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek samt i Det Kongelige Bibliotek.

I løbet af 1800-tallet begyndte udviklingen af folkebiblioteket fra læseforeninger til den institution, vi kender i dag. Fra 1964 blev samtlige kommuner forpligtet til selv - eller i samarbejde med andre kommuner - at drive et folkebibliotek. Kommunerne har således ansvaret for folkebibliotekernes samlede økonomi og virksomhed.

Bibliotekerne drives ud fra den idé, at borgerne skal tilbydes fri adgang til viden og oplysning. Da der i dag findes mange forskellige kilder til viden, stilles der mange krav til, hvilke materialer bibliotekerne skal stille til rådighed. De skal både have bøger, tidsskrifter, lydbøger og musik-cd´er - og de skal give borgerne mulighed for at kunne benytte multimedier og internet.

Det er som hovedregel gratis for borgerne at låne materialer på bibliotekerne. I særlige tilfælde kan der opkræves betaling for adgang til elektroniske vidensbaser og for serviceydelser af mere vidtrækkende karakter.

Det danske biblioteksvæsen består af folke-, central- og forskningsbiblioteker. Der er 245 folkebiblioteker, 6 centralbiblioteker og ca. 350 forskningsbiblioteker.

Centralbibliotekerne virker som overcentral for folkebibliotekerne bl.a. ved at fremskaffe materiale, som folkebibliotekerne ikke selv råder over.

Af de 350 forskningsbiblioteker er 19 statslige. De varetager den overordnede betjening af universiteter og andre højere læreanstalter. Dertil kommer en række biblioteker for specialiserede forskningsområder og et stort antal mindre forskningsbiblioteker på undervisnings- og forskningsinstitutioner m.v.

Forsknings-, folke- og centralbibliotekerne udgør et såkaldt ”samarbejdende biblioteksvæsen.” Sammen skal de sikre borgeren hurtig og nem adgang til den samlede materialemængde, biblioteksvæsenet råder over.

Folkebiblioteker

Folkebibliotekerne drives efter Lov om biblioteksvirksomhed, som pålægger alle kommuner, eventuelt i samarbejde med andre kommuner, at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne.
Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger, musikbærendematerialer og elektroniske informationsressourcer som internettet og multimedier til rådighed.

Centralbiblioteker

Centralbibliotekerne virker som overbygningsbiblioteker for folkebibliotekerne. De skal bl.a. søge at fremskaffe materiale, som folkebibliotekerne ikke selv råder over.

Staten afholder udgiften til overbygningsvirksomheden. Kulturministeren indgår via Biblioteksstyrelsen resultatkontrakter med de enkelte kommuner, hvis folkebiblioteker varetager denne funktion. Der er indgået aftale med de 6 centralbiblioteker om de opgaver, som centralbiblioteket varetager for den kreds af folkebiblioteker, som betjenes. Læs mere om grundlaget for resultatkontrakterne

Specielle tiltag

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) er et projekt, der har til formål at koordinere den informationsteknologiske udvikling på forskningsbiblioteksområdet med henblik på at skabe et sammenhængende nationalt forskningsbibliotek på internettet. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Kulturministeriet, Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet. De tre ministerier har til projektet i alt afsat 208,3 mio. kr. (2001- niveau) i perioden 1998-2002.

DEF giver brugeren adgang til at søge viden på tværs af samlingerne på de danske forskningsbiblioteker og giver adgang til internationale databaser for viden og de nyeste forskningsresultater.

Læs mere på deff.dk

Bibliotek.dk

Bibliotek.dk er en katalog- og bestillingsdatabase, der er etableret som et nyt tilbud på internettet på grundlag af Lov om biblioteksvirksomhed. Bibliotek.dk giver et nyt overblik og en frihed for den enkelte borger i den fremtidige anvendelse af biblioteket. For med det nye system kan alle med en internetadgang frit søge blandt alle bøger, cd’er og andre materialer på Danmarks folke- og forskningsbiblioteker - og frit vælge, hvilket bibliotek bogen eller cd’en skal kunne hentes på.

Læs mere på bibliotek.dk

Bibliotek.dk udvikles også som en egentlig internetportal. Siden fungerer dels som en samlet indgang til forskellige kvalitetsressourcer på internettet, dels som formidler af information til særlige målgrupper som f.eks. etniske minoriteter (www.bibzoom.dk/).