biblioteksafgift

Støtte til det danske sprog

Biblioteksafgiften blev indført i Danmark i 1946 som et vederlag til danske forfattere for bibliotekernes benyttelse af deres bøger.

I 1991 overgik biblioteksafgiften fra at være en vederlagsordning til at være en kulturstøtteordning.

 

Biblioteksafgiften er således i dag en ordning, der har til formål at støtte det danske sprog. Derfor ydes der på bogområdet alene biblioteksafgift til forfattere, oversættere, illustratorer m.fl., hvis bøger er udgivet på dansk.

 

Den danske biblioteksafgiftsordning fremstår i dag som den mest omfattende ordning af sin art i verden med en årlig bevilling på ca. 140 mio. kr. til forfattere, oversættere, illustratorer m.fl. Biblioteksafgiften er for mange forfattere afgørende for, at det økonomisk er muligt at fortsætte deres forfattervirksomhed.

 

Ansøgning om biblioteksafgift skal indleveres til Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Ansøgningsfristen er hvert år den 1. december.

 

Læs mere om ansøgning på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Læs mere om Biblioteksafgiftsnævnet