Publikationer

På biblioteksområdet

Titel Forfatter Type
Reach Out inspirationskatalog (2012) Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi Inspirationskatalog
Danskernes Digitale Bibliotek KL, Kulturstyrelsen, Kulturministeriet Rapport
Danskernes Kulturvaner 2012 Pluss Leadership og Epinion Bog
Sammenhæng, synergi og samarbejde Det internationale Kulturpanel Handlingsplan
Rapport om biblioteksafgift 2006 Udvalget om Biblioteksafgift Rapport
Kopiering af musik lånt på biblioteket Musik-organisationerne og Kulturministeriet Rapport
Biblioteksafgiften 2002 Udvalget om biblioteksafgift Rapport
Rapport - anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften Udvalg om Biblioteksafgift for Bøger og Musik Rapport
Strategi for unges møde med kunst og kultur Kulturministeriet Strategi
Strategi for skolebørns møde med kunst og kultur Kulturministeriet Strategi
Strategi for små børns møde med kunst og kultur Kulturministeriet Strategi
National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Wilke Rapport