INTERNATIONALT

Danmarks ratifikation af UNESCO-konventionen af 1970 om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande.

Formålet med konventionen er at etablere en fælles juridisk ramme for bestræbelserne for at modvirke deltagerlandenes tab af kulturgenstande, som det enkelte land anser for en vigtig del af dets kulturarv.

Læs konventionen af 1970 om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande.

Hent konventionen i dansk oversættelse (pdf)

Hent Kulturministeriets notat om konventionen (pdf)

Hent Kulturministeriets notat til Folketingets Kulturudvalg om konventionen (pdf)

Hent deklaration om konventionens anvendelsesområde (pdf)