Nyhedsarkiv

Samlet liste over nyheder og pressemeddelelser på kulturarvsområdet.

 •   | Nyhed
  Corona-lukning en af Danmark skal dokumenteres og bevares

  Rigsarkivet og landets øvrige arkiver, Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet skal ved fælles indsats sikre en bred indsamling af dokumentation for Corona-pandemiens indtog i det danske samfund. Kulturministeren bakker op om initiativet.

 •   | Nyhed
  Løsning for de zoologiske anlæg

  Kulturministeriet har sammen med Erhvervsministeriet fundet en løsning til de zoologiske haver og akvarier, der mangler kompensation til pasning af deres dyr.

 •   | Nyhed
  Bibliotekspenge for 183 mio. kr. udbetales før tid

  Udbetalingen af de årlige bibliotekspenge er fremrykket. Dermed udbetales 183 millioner kroner til over 10.000 personer før tid.

 •   | Nyhed
  Bibliotekspenge udbetales før tid

  Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet giver nu forfattere m.fl. en håndsrækning i en svær tid pga. corona-virus ved at udbetale 183,1 mio. kroner i bibliotekspenge allerede 27. marts.

 •   | Nyhed
  Høring over forslag til lov om ændring af arkivloven

  Kulturministeriet har i dag sendt forslag til lov om ændring af arkivloven i høring. Lovforslaget har til formål at gennemføre en ret for borgere til indsigt i egne oplysninger, som er opbevaret på et offentligt arkiv. Der henvises til høringsmaterialet samt lovforslagets bemærkninger for en yderligere uddybning.

 •   | Pressemeddelelse
  Regeringen vil give alle adgang til egne oplysninger i arkiverne

  Regeringen vil ændre arkivloven, så alle fremover får en juridisk ret til arkivadgang til egne oplysninger i sager på arkiv. I dag er det nødvendigt at søge om tilladelse. Lovændringen skal blandt andet sikre, at personer, der har været anbragt på institutioner, sikres adgang til egne oplysninger.

 •   | Pressemeddelelse
  Læselystinitiativ når tusindvis af børn i hele landet

  Læsehuler, bogklubber og læsevenner rykker fremover ind i fritidsordninger landet over, når 35 biblioteker i dag får 6,9 mio. kr. fra Kulturministeriet til nye initiativer, der skal vække læselysten hos børn.

 •   | Pressemeddelelse
  Ekstraordinær bevilling til nye museumsmagasiner

  Kulturminister Rasmus Prehn sikrer ekstraordinært 16,6 mio. kr. til magasinprojekter på landets museer. Dermed styrkes opbevaringen af over 8. mio. museumsgenstande rundt om i landet.

 •   | Pressemeddelelse
  Forskning i hulbælter udløser Julius Bomholt-prisen

  Kulturministeriets forskningspris, Julius Bomholt-prisen, bliver i dag givet til arkæologerne Palle Eriksen og Per Ole Rindel for deres store arbejde som redaktører på bogen ’Lange linjer i landskabet – Hulbælter fra jernalderen’.

 •   | Pressemeddelelse
  Kulturministeriets vurdering af tyverisagen på Rigsarkivet

  Kulturministeriet har undersøgt Rigsarkivets og departementets behandling af sagen om tyveri af retsopgørsdokumenter mellem 2009-2012. Sagen er ikke håndteret godt nok, mener kulturministeren.

RSS feed