Nyhedsarkiv

Samlet liste over nyheder og pressemeddelelser på kulturarvsområdet.

 •   | Pressemeddelelse
  Kulturministeren præmierer den bedste børne- og ungdomslitteratur

  Kulturminister Joy Mogensen uddeler i dag Kulturministeriets Forfatterpris og Illustratorpris for den bedste børne- og ungdomslitteratur. Priserne går til forfatter Kathrine Assels for romanen ’Mester Ester’ og illustrator Signe Parkins for værket ’Blomsten der elsker mig’.

 •   | Pressemeddelelse
  Ny retning for folkebibliotekerne

  Kulturministeriet og landets seks centralbiblioteker har netop underskrevet rammeaftalen for den næste fireårige periode. Som noget nyt indeholder rammeaftalen tre kulturpolitiske temaspor, der skal styrke folkebibliotekernes indsatser de kommende år.

 •   | Pressemeddelelse
  20 mio. kr. til forskningsprojekter på kultur- og idrætsområdet

  Kulturministeriets Forskningsudvalg uddeler nu midler til nye forskningsprojekter på de forskende institutioner, herunder museer og idrætsinstitutter fordelt i hele landet.

 •   | Pressemeddelelse
  Biblioteker og forfattere skal sætte skub i læselysten

  Landets folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre har nu mulighed for at søge tilskud til projekter, der øger danskernes læselyst og læsefællesskaber. Puljen med i alt 13 millioner kroner støtter projekter, som inddrager forfattere og andre kunstnere for at styrke et aktivt kulturliv på den anden side af corona-krisen.

 •   | Nyhed
  Corona-lukningen af Danmark skal dokumenteres og bevares

  Rigsarkivet og landets øvrige arkiver, Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet skal ved fælles indsats sikre en bred indsamling af dokumentation for Corona-pandemiens indtog i det danske samfund. Kulturministeren bakker op om initiativet.

 •   | Nyhed
  Løsning for de zoologiske anlæg

  Kulturministeriet har sammen med Erhvervsministeriet fundet en løsning til de zoologiske haver og akvarier, der mangler kompensation til pasning af deres dyr.

 •   | Nyhed
  Bibliotekspenge for 183 mio. kr. udbetales før tid

  Udbetalingen af de årlige bibliotekspenge er fremrykket. Dermed udbetales 183 millioner kroner til over 10.000 personer før tid.

 •   | Nyhed
  Bibliotekspenge udbetales før tid

  Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet giver nu forfattere m.fl. en håndsrækning i en svær tid pga. corona-virus ved at udbetale 183,1 mio. kroner i bibliotekspenge allerede 27. marts.

 •   | Nyhed
  Høring over forslag til lov om ændring af arkivloven

  Kulturministeriet har i dag sendt forslag til lov om ændring af arkivloven i høring. Lovforslaget har til formål at gennemføre en ret for borgere til indsigt i egne oplysninger, som er opbevaret på et offentligt arkiv. Der henvises til høringsmaterialet samt lovforslagets bemærkninger for en yderligere uddybning.

 •   | Pressemeddelelse
  Regeringen vil give alle adgang til egne oplysninger i arkiverne

  Regeringen vil ændre arkivloven, så alle fremover får en juridisk ret til arkivadgang til egne oplysninger i sager på arkiv. I dag er det nødvendigt at søge om tilladelse. Lovændringen skal blandt andet sikre, at personer, der har været anbragt på institutioner, sikres adgang til egne oplysninger.

RSS feed