Nyhedsarkiv

Samlet liste over nyheder og pressemeddelelser på kulturarvsområdet.

 •   | Pressemeddelelse
  0,5 mio. kr. til projektet "Spor efter vikingerne"

  Kulturministeren har besluttet at støtte projektet ”Spor efter vikingerne”, der er et samarbejde mellem Ribe VikingeCenter, Sydvestjyske Museer og Esbjerg Kommune, med 0,5 mio. kr.

 •   | Pressemeddelelse
  NY BESTYRELSE FOR DANSK SPROGNÆVN

  Kulturminister Carina Christensen har netop udnævnt Dansk Sprognævns bestyrelse. Formand for bestyrelsen er Dorthe Duncker, lektor, Institut for Nordiske studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

 •   | Pressemeddelelse
  RATIFIKATION AF KONVENTION OM IMMATERIEL KULTURARV

  Regeringen har besluttet, at Danmark skal ratificere UNESCOs konvention af 17. oktober 2003 om beskyttelse af den immaterielle kulturarv, som trådte i kraft i 2006.

 •   | Pressemeddelelse
  ASBJØRN HELLUM NY RIGSARKIVAR VED STATENS ARKIVER

  Kulturminister Carina Christensen har i dag udnævnt Asbjørn Hellum til ny rigsarkivar ved Statens Arkiver.

 •   | Pressemeddelelse
  BIBLIOTEKSAFGIFTSNÆVNET OMSTØDER AFGØRELSE OM "EN MILLION HISTORIER"

  Biblioteksafgiftsnævnet har givet forfatteren Peter Adolphsen medhold i, at han har fået udbetalt for lidt i biblioteksafgift for bogen ”En million historier”, idet den afgørelse, Styrelsen for Bibliotek og Medier har afsagt, lagde et for lille sidetal til grund.

 •   | Pressemeddelelse
  KONSOLIDERING AF KULTUREN

  Regeringen fastholder samlet set et uændret bevillingsniveau til kultur på finanslovsforslaget for 2010.

 •   | Pressemeddelelse
  FOR FØRSTE GANG I 100 ÅR SKAL SAMTLIGE FREDEDE BYGNINGER I DANMARK GENNEMGÅS

  Regeringen vil tage initiativ til, at der sker en systematisk gennemgang af alle fredede bygninger i Danmark, og samtidig forbedre retsstillingen for de som bor i fredede ejendomme.

 •   | Pressemeddelelse
  NY BESTYRELSESFORMAND OG NY BEKENDTGØRELSE FOR CHARLOTTENBORG

  Kulturminister Carina Christensen har besluttet at udpege Michael Bjørn Nellemann som fremtidig bestyrelsesformand på Charlottenborg.

 •   | Pressemeddelelse
  ISTEDLØVEN VENDER HJEM

  Istedløven flytter hjem til sin plads på Flensborg gamle Kirkegård, hvor den igen kan komme til at våge over de faldne fra slaget ved Isted – og samtidigt tjene som symbol på det forbilledlige samarbejde mellem Danmark og Tyskland, der er etableret i efterkrigsårene.

 •   | Pressemeddelelse
  150 MIO. KR. TIL STYRKET DANSK KULTURARV

  Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har indgået en aftale om udmøntning af puljen på i alt 150 mio. kr. i perioden 2009-2012 til styrket kulturbevaring, som parterne blev enige om at afsætte på finansloven for 2009.

RSS feed