Nyhedsarkiv

Samlet liste over nyheder og pressemeddelelser på kulturarvsområdet.

 •   | Pressemeddelelse
  FOR FØRSTE GANG I 100 ÅR SKAL SAMTLIGE FREDEDE BYGNINGER I DANMARK GENNEMGÅS

  Regeringen vil tage initiativ til, at der sker en systematisk gennemgang af alle fredede bygninger i Danmark, og samtidig forbedre retsstillingen for de som bor i fredede ejendomme.

 •   | Pressemeddelelse
  NY BESTYRELSESFORMAND OG NY BEKENDTGØRELSE FOR CHARLOTTENBORG

  Kulturminister Carina Christensen har besluttet at udpege Michael Bjørn Nellemann som fremtidig bestyrelsesformand på Charlottenborg.

 •   | Pressemeddelelse
  ISTEDLØVEN VENDER HJEM

  Istedløven flytter hjem til sin plads på Flensborg gamle Kirkegård, hvor den igen kan komme til at våge over de faldne fra slaget ved Isted – og samtidigt tjene som symbol på det forbilledlige samarbejde mellem Danmark og Tyskland, der er etableret i efterkrigsårene.

 •   | Pressemeddelelse
  150 MIO. KR. TIL STYRKET DANSK KULTURARV

  Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har indgået en aftale om udmøntning af puljen på i alt 150 mio. kr. i perioden 2009-2012 til styrket kulturbevaring, som parterne blev enige om at afsætte på finansloven for 2009.

 •   | Pressemeddelelse
  RAPPORT OM DIGITALISERING AF KULTURARVEN

  Udvalget vedr. digitalisering af kulturarven offentliggør nu sin endelige rapport. Udvalget har haft til opgave at udarbejde en række forskellige forslag til digitalisering af udvalgte, prioriterede dele af kulturarven med henblik på bevaring, formidling og tilgængeliggørelse heraf.

 •   | Pressemeddelelse
  CARINA CHRISTENSEN REDDER DEN FRIE OG INDFØRER PROFESSIONEL BESTYRELSE PÅ CHARLOTTENBORG

  Kulturminister Carina Christensen fremlægger i dag et dobbelt initiativ for kunstudstillingslivet i København.

 •   | Pressemeddelelse
  REGERINGEN VIL FREMLÆGGE LOVFORSLAG OM TILTRÆDELSE AF UNIDROIT-KONVENTIONEN

  Tiltrædelse af UNIDROIT-konventionen vil kræve, at der i dansk ret indføres nye regler om stjålne eller ulovligt eksporterede kulturgenstande, som befinder sig i privat eje. Krav om tilbageføring vil kun kunne gøres gældende med hensyn til genstande, der er stjålet eller ulovligt eksporteret efter lovens ikrafttræden.

 •   | Pressemeddelelse
  3 MILLIONER TIL FORSKNING PÅ MUSEERNE

  Kulturminister Carina Christensen afsætter ekstra 3 mio. kr. til særlig støtte for udviklingsinitiativer, som kan styrke forskningen på museerne.

 •   | Pressemeddelelse
  163.000 KR. TIL BEDRE ADGANGSFORHOLD PÅ DANSK JAGT- OG SKOVBRUGSMUSEUM

  Kulturminister Carina Christensen sørger nu for, at tilgængeligheden bliver forbedret for de mange brugere med handicap, der besøger på Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm.

 •   | Pressemeddelelse
  6 MIO. KR. TIL BIBLIOTEKER I HELE LANDET

  Kulturminister Carina Christensen lancerer i dag på Biblioteksforeningens årsmøde et nyt initiativ, der skal fremme nytænkning og udvikling af folkebibliotekerne.

RSS feed