Publikationer

På kulturarvsområdet

Titel Forfatter Type
National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016WilkeRapport
Strategi for små børns møde med kunst og kulturKulturministerietStrategi
Bygningsbevaring - Rapport fra udvalget om bygningsbevaringUdvalget om bygningsbevaringRapport
Digitalisering af kulturarvenDigitaliseringsudvalgetRapport
Sprog til tiden - Regeringens opfølgning på sprogudvalgets rapportSprogudvalgetRapportopfølgning
Bidrag til diskussion om museumslovenPeter LudvigsenDiskussionsoplæg
BibliotekspengeneArbejdsgruppen vedrørende Lov om BiblioteksafgiftRapport
Styrkelse af det gode håndværk - ideer og forslagUdvalget til sikring af håndværkRapport
Midtvejsrapport i udredningsarbejdet om fremtidens museumslandskabArbejdsgruppeMidtvejsrapport
Udredning om fremtidens museumslandskabArbejdsgruppeUdredning
Udredning om fremtidens museumslandskabArbejdsgruppeUdredning
God ledelse i selvejende kulturinstitutionerUdvalg med Lars Liebst som formandRedegørelse
God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte versionUdvalg under KulturministerietRedegørelse
Reach Out inspirationskatalog (2012)Center for Kultur og OplevelsesøkonomiInspirationskatalog
Danskernes Digitale BibliotekKL, Kulturstyrelsen, KulturministerietRapport
Danskernes Kulturvaner 2012Pluss Leadership og EpinionBog
Sammenhæng, synergi og samarbejdeDet internationale KulturpanelHandlingsplan
Bibliotekerne i informationssamfundetUdvalget om Bibliotekerne i InformationssamfundetBetænkning
Danmarks elektroniske forskningsbibliotekUNI•C og Ernst & Young Management ConsultingRapport
Sprog til tiden - Rapport fra SprogudvalgetSprogudvalgetRapport
Ophavsret i forbindelse med digitalisering af kulturarvenArbejdsgruppe om digitalisering af kulturarvenRapport
Rapport om biblioteksafgift 2006Udvalget om BiblioteksafgiftRapport
Udredning om museernes formidlingKulturministerietUdredning
Udredning om bevaring af kulturarvenArbejdsgruppeUdredning
Bilag til udredning om bevaring af kulturarvenUdredning
Sprog på spil - Et udspil til en dansk sprogpolitikIntern arbejdsgruppeUdspil
Sprogpolitisk redegørelseKulturministerietRedegørelse
Kopiering af musik lånt på biblioteketMusik-organisationerne og KulturministerietRapport
Biblioteksafgiften 2002Udvalget om biblioteksafgiftRapport
Phonofile DanmarkDPA Danske Populær Autorer
Rapport
Betænkning om revision af arkivlovenKulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivlovenRedegørelse
Rapport - anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiftenUdvalg om Biblioteksafgift for Bøger og MusikRapport
Strategi for unges møde med kunst og kulturKulturministerietStrategi
Strategi for skolebørns møde med kunst og kulturKulturministerietStrategi