Publikationer

På kulturarvsområdet

Titel Forfatter Type
Bygningsbevaring - Rapport fra udvalget om bygningsbevaring Udvalget om bygningsbevaring Rapport
Digitalisering af kulturarven Digitaliseringsudvalget Rapport
Sprog til tiden - Regeringens opfølgning på sprogudvalgets rapport Sprogudvalget Rapportopfølgning
Bidrag til diskussion om museumsloven Peter Ludvigsen Diskussionsoplæg
Bibliotekspengene Arbejdsgruppen vedrørende Lov om Biblioteksafgift Rapport
Styrkelse af det gode håndværk - ideer og forslag Udvalget til sikring af håndværk Rapport
Midtvejsrapport i udredningsarbejdet om fremtidens museumslandskab Arbejdsgruppe Midtvejsrapport
Udredning om fremtidens museumslandskab Arbejdsgruppe Udredning
Udredning om fremtidens museumslandskab Arbejdsgruppe Udredning
God ledelse i selvejende kulturinstitutioner Udvalg med Lars Liebst som formand Redegørelse
God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version Udvalg under Kulturministeriet Redegørelse
Reach Out inspirationskatalog (2012) Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi Inspirationskatalog
Danskernes Digitale Bibliotek KL, Kulturstyrelsen, Kulturministeriet Rapport
Danskernes Kulturvaner 2012 Pluss Leadership og Epinion Bog
Sammenhæng, synergi og samarbejde Det internationale Kulturpanel Handlingsplan
Bibliotekerne i informationssamfundet Udvalget om Bibliotekerne i Informationssamfundet Betænkning
Danmarks elektroniske forskningsbibliotek UNI•C og Ernst & Young Management Consulting Rapport
Sprog til tiden - Rapport fra Sprogudvalget Sprogudvalget Rapport
Ophavsret i forbindelse med digitalisering af kulturarven Arbejdsgruppe om digitalisering af kulturarven Rapport
Rapport om biblioteksafgift 2006 Udvalget om Biblioteksafgift Rapport
Udredning om museernes formidling Kulturministeriet Udredning
Udredning om bevaring af kulturarven Arbejdsgruppe Udredning
Bilag til udredning om bevaring af kulturarven Udredning
Sprog på spil - Et udspil til en dansk sprogpolitik Intern arbejdsgruppe Udspil
Sprogpolitisk redegørelse Kulturministeriet Redegørelse
Kopiering af musik lånt på biblioteket Musik-organisationerne og Kulturministeriet Rapport
Biblioteksafgiften 2002 Udvalget om biblioteksafgift Rapport
Phonofile Danmark DPA Danske Populær Autorer
 Rapport
Betænkning om revision af arkivloven Kulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivloven Redegørelse
Rapport - anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften Udvalg om Biblioteksafgift for Bøger og Musik Rapport
Strategi for unges møde med kunst og kultur Kulturministeriet Strategi
Strategi for skolebørns møde med kunst og kultur Kulturministeriet Strategi
Strategi for små børns møde med kunst og kultur Kulturministeriet Strategi
National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Wilke Rapport