Zoologiske anlæg

Zoologiske anlæg formidler viden om vilde dyr og deres levevis.

I Danmark er der lang tradition for zoologiske anlæg. Anlæggene gør et vigtigt stykke arbejde for at sikre truede dyrearters overlevelse, bl.a. ved at deltage i avlssamarbejde og naturbevarelsesprojekter.

Tilskud

For at være med til at højne kvaliteten og sikre zoologiske anlæg af international standard i Danmark yder staten hvert år tilskud til en række af de zoologiske anlæg.

For at opnå statsstøtte er der blandt andet krav om, at et zoologisk anlæg skal:  

  • Formidle kendskab til vilde dyr og deres bevarelse
  • Medvirke aktivt i arbejdet med at bevare truede vilde dyrearter 
  • Yde støtte til forskning og undervisning
  • Tilbyde særlige formidlingsprogrammer for børn og unge.

Tilskud administreres af Rådet for zoologiske anlæg.

Læs mere om støttemuligheder og hent ansøgningsmateriale

Rådet for zoologiske anlæg

Rådet for Zoologiske Anlæg rådgiver kulturministeren om godkendelse af zoologiske anlæg til at modtage statstilskud samt fordeling af den årlige tilskudsbevilling.

Sekretariatet er placeret i Slots- og Kulturstyrelsen.

Se hvem der er medlemmer af Rådet for zoologiske anlæg