Sekretariat

Rådet for zoologiske anlæg har sekretariat i:

Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V. 

I sekretariatets opgaveportefølje indgår følgende opgaver:

  • Er behjælpelig med vejledning, herunder besvarelse af tvivlsspørgsmål i relation til det materiale, som hvert år i maj måned offentliggøres på Kulturstyrelsens hjemmeside i forbindelse med indkaldelse af ansøgninger fra zoologiske anlæg om statsligt driftstilskud.
  • Varetager og aftaler den praktiske tilrettelæggelse af de besigtigelser, som Rådet for Zoologiske Anlæg gennemfører af de anlæg, som modtager eller søger statsligt driftstilskud.
  • Arrangerer de ca. 4 årlige møder i Rådet for Zoologiske Anlæg.
  • Udarbejder finanslovsforslag for finanslovkonto § 21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg herunder Rådet for Zoologiske Anlægs årlige indstilling til ministeren vedrørende fordelingen af bevillingen mellem de zoologiske anlæg, som søger driftstilskud.
  • Udarbejder indstilling til kulturministeren om godkendelse af eventuelle vedtægtsændringer for zoologiske anlæg.
  • Udarbejder udkast til handlingsplan for rådet.
  • Indstiller godkendelse af anlæggenes regnskaber.