Kunstarterne

Kunststøtte har lange traditioner i Danmark. Kirken, kongerne og den moderne demokratiske velfærdsstat har fundet det vigtigt at støtte kunsten og kunstnerne.

Statens tilskud til kunst bliver i dag uddelt enten som institutionstilskud, efter objektive kriterier eller med udgangspunkt i det såkaldte armslængdeprincip. Dele af støtten til den skabende kunst er lagt i hænderne på uafhængige institutioner, råd og nævn med kompetence inden for kunstarterne: 

Statens Kunstfond, der modtager sekretariatsbetjening af Kunststyrelsen, er ligesom Det Danske Filminstitut, Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne og symfoniorkestrene vigtige organer og institutioner på området. Støtten til kunst reguleres bl.a. af love om Statens Kunstfond, litteratur, teater og film.