Kunstarterne

Kunststøtte har lange traditioner i Danmark. Kirken, kongerne og den moderne demokratiske velfærdsstat har fundet det vigtigt at støtte kunsten og kunstnerne.

Statens tilskud til kunst bliver i dag uddelt enten som institutionstilskud, efter objektive kriterier eller med udgangspunkt i det såkaldte armslængdeprincip. Dele af støtten til den skabende kunst er lagt i hænderne på uafhængige institutioner, råd og nævn med kompetence inden for kunstarterne: 

Statens Kunstfond, der modtager sekretariatsbetjening af Slots- og kulturstyrelsen, er ligesom Det Danske Filminstitut, Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne og symfoniorkestrene vigtige organer og institutioner på området. Støtten til kunst reguleres bl.a. af love om Statens Kunstfond, litteratur, teater og film.