ARKITEKTUR, KUNSTHÅNDVÆRK OG DESIGN

Dansk arkitektur, kunsthåndværk og design har stolte traditioner, og det er afgørende, at vi yder en aktiv indsats for at fastholde og formidle begreberne kvalitet og æstetik, der kendetegner danske produkter og byggerier, og gør os konkurrencedygtige i for­hold til den stadig stigende masseproduktion, vi ser rundt om i verden.

"Mennesker i centrum"

Arkitektur handler først og fremmest om mennesker. Derfor er regeringens arkitekturpolitik fra 2014 udarbejdet med mennesker i centrum. 4 indsatsområder og 64 konkrete initiativer skal skabe bedre rammer for danskernes oplevelse af arkitektur og byrum.

På temasiden kan du læse mere om arkitekturpolitikken ”Mennesker i Centrum”