Baggrund for Arkitektur, kunsthåndværk og design

Arkitekturområdet

Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center (DAC) er et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og byggeri. Centeret skal i sin virksomhed bygge bro mellem byggeriet som kunstart og byggeriet som erhverv samt arbejde for at øge interessen for kvaliteten af vores fysiske omgivelser. Det er centerets mission at iværksætte partnerskaber, der udvikler og formidler dansk arkitektur og byggeri med henblik på kulturel og erhvervsmæssig værdiskabelse for såvel fagfolk som brugerne af arkitektur. Aktiviteterne omfatter større udstillings- og formidlingsprojekter, erhvervsfremmeindsats på arkitekturområdet, virtuel arkitekturguide, undervisningstjeneste, formidling og markedsføring af dansk arkitektur i udlandet. Dansk Arkitektur Center finansieres af Kulturministeriet og Miljøministeriet og Erhvervs- og vækstministeriet i fællesskab.

Læs mere på dac.dk

Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg

Arkitekturudvalget har til hovedopgave at uddele treårige arbejdsstipendier, arbejds- og rejselegater, præmieringer og projektstøtte til arkitekter samt at give anden støtte, der sigter på at opretholde og fremme arkitekters produktion.

Læs mere om Statens Kunstfond på kunst.dk

Danmarks Kunstbibliotek

Danmarks Kunstbibliotek er statens hovedfagbibliotek for arkitektur, billedkunst og kunsthistorie. Biblioteket rummer bl.a. en af Europas største og ældste samlinger af arkitekturtegninger med godt 300.000 tegninger og ca. 100.000 fotografier, hvor de fleste betydelige danske arkitekter er repræsenteret.

Læs mere på kunstbib.dk

Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek

Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek (KASB) er et læreanstaltsbibliotek og et offentligt forskningsbibliotek. Alle interesserede har adgang og kan låne eller benytte bibliotekets samlinger, der dækker arkitektur, byggeri, fysisk planlægning og design. Samlingerne udgøres af bøger, tidsskrifter, håndbøger, byggevarekataloger, afgangsprogrammer, karréopmålinger fra det indre København, film på dvd samt biblioteket fra Dansk Byplanlaboratorium.

Læs mere på kasb.dk

Dansk Design Center

Dansk Design Center er en selvejende institution, hvis formål er at udbrede viden om design og designs økonomiske effekter i erhvervslivet. Herunder fokuseres der på at kompetenceudvikle de danske designvirksomheder og brande dansk design nationalt og internationalt. Dansk Design Center varetager desuden praktikordning for studerende ved Kulturministeriets arkitekt- og designskoler. Ordningen giver de studerende mulighed for at komme i meritgivende praktik.

Læs mere på ddc.dk

Statens Kunstfonds udvalg for kunsthåndværk og design

Kunsthåndværk- og designudvalget i Statens Kunstfond støtter design og kunsthåndværk gennem uddeling af arbejdsstipendier, legater, præmieringer mv. Kunsthåndværk- og designudvalget støtter skabende, professionelt arbejdende kunstnere. Udvalget modtager årlige finanslovsbevillinger. Kunsthåndværk og design støttes også gennem det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg, hvor der indkøbes design og kunsthåndværk, som deponeres dvs. vises i bygninger og anlæg, hvortil offentligheden har adgang.

Læs mere om Statens Kunstfonds arbejde på området kunsthåndværk og design på kunst.dk

Statens Værksteder for Kunst og Håndværk

Statens Værksteder for Kunst og Håndværk skal yde faglig rådgivning og stille de bedst mulige faciliteter i form af værksteder og atelier til rådighed for brugere af institutionen med henblik på udførelsen af særligt krævende projekter, herunder give muligheder til nye talenter inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. I tilknytning til værkstedsdriften administreres desuden et antal gæsteboliger til kunstnere fra provinsen og udlandet.

Læs mere på svkh.dk

Center for Designforskning

Centeret er et samarbejde mellem Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Kunstakademiets Arkitektskole. Formålet er at tilgodese behovet for forskningsbaseret undervisning inden for designområdet og at udvikle et stærkt forskningsmiljø omkring design på tværs af arkitekt- og designskolerne.

Læs mere på designforskning.dk