Billedkunst

Støtte til den skabende kunst.

I Danmark støttes billedkunsten i vid udstrækning via Statens Kunstfond. Billedkunstnere, udstillingssteder, kunstformidlere og andre, der arbejder inden for feltet kan ansøge fonden om tilskud. Baseret på ansøgninger – og med et overordnet formål om at fremme billedkunsten i Danmark og dansk billedkunst i udlandet - understøtter fonden hvert år en lang og bred række billedkunstprojekter. 

Et afgørende formål for Statens Kunstfonds arbejde med billedkunst er at støtte og igangsætte nye kunstprojekter i det offentlige rum, overalt i landet. Kunstfonden støtter således kunstneriske udsmykninger på skoler, hospitaler, rådhuse, kirker og andre offentlige institutioner og rum. For yderligere at understøtte, at danskerne møder billedkunst i hverdagen, indkøber Kunstfonden løbende nye kunstværker, som efterfølgende langtidsudlånes til offentlige institutioner og rum. Kunstfonden uddeler også arbejdslegater til danske billedkunstnere og understøtter desuden dansk billedkunst ved i stort omfang at støtte kunstudstillinger, produktion af kunstværker, kunstformidling, samt danske billedkunstneres muligheder for international udveksling. 

Læs mere på Statens Kunstfond hjemmeside