Billedkunst

Støtte til den skabende kunst.

Kunststøtte er langtfra et nyt fænomen. Erkendelsen af, at mange højt kvalificerede kunstnere ikke er i stand til at leve af deres kunst, er af gammel dato. Derfor har der i Danmark været kunststøtteordninger langt tilbage i historien. Fra kirken, enevoldskongerne og adelen til den moderne demokratiske stat.

Statens tilskud til den skabende kunst bliver alle uddelt ud fra det såkaldte armslængdeprincip, der betyder, at fordelingen af støtte ikke beror på en politisk prioritering, men sker efter en saglig vurdering af ansøgerens kunstneriske kvalitet. Vurderingen foretages af fagkyndige instanser. Støtten til den skabende kunst er således lagt i hænderne på en række uafhængige institutioner, råd og nævn.