Musik

Musik indtager i alle samfund en helt central funktion som bærer af kulturelle værdier og normer.

I Danmark ydes der tilskud til musikområdet for at sikre alsidigheden og den lige adgang til musikalske oplevelser for alle.

Der ydes tilskud til både skabende og udøvende aktiviteter, og disse omfatter blandt andet almene formål, musikundervisning, tilskud til orkestre, spillesteder mv. 

Musikhandlingsplan 2019-2022

Musikhandlingsplanen 2019-2022 fordeler i alt 157,89 mio. kr. til musikken over en fireårig periode.

Hent musikhandlingsplanen

Samarbejde mellem musikskoler og folkeskoler i medfør af folkeskolereformen

Med folkeskolereformen stilles nye krav til musikskolernes samarbejde med folkeskolen. Du kan her læse mere om rammerne såvel som nye muligheder i forbindelse med dette samarbejde. 

Orientering og vejledning om samarbejde mellem musikskoler og folkeskoler i medfør af folkeskolereformen (pdf)

Statens Kunstfond yder en lang række tilskud til musikområdet

Læs mere om Statens Kunstfonds Legatudvalg på kunst.dk

Læs mere om Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg på kunst.dk