Arkiv

På denne side kan du finde ældre love og bekendtgørelser indenfor medieområdet.

Du kan ligeledes finde ældre public service-kontrakter med bilag for både DR og de regionale TV 2-virksomheder. Eksempelvis kan du se TV 2’s public service-tilladelse, som den så ud, før den blev ændret 16. juni 2011.

Generelt:

Bekendtgørelse om ikrafttræden af en del af lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om lejeBekendtgørelse nr. 1046 af 29. oktober 2008

Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanalBekendtgørelse nr. 5 af 5. januar 2011

Bekendtgørelse om genudbud af den sjette FM-kanalBekendtgørelse nr. 148 af 9. februar 2010

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemulighederBekendtgørelse nr. 1572 af 21. december 2007
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemulighederBekendtgørelse nr. 1325 af 30. november 2007
Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemulighederBekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnet s udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanalBekendtgørelse nr. 1659 af 14. december 2006.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnet s udbud af den femte, jordbaserede FM-radiokanalBekendtgørelse nr. 1660 af 14. december 2006.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige mellembølgefrekvenserBekendtgørelse nr. 1661 af 14. december 2006.
Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte, jordbaserede FM-radiokanalBekendtgørelse nr. 393 af 2. maj 2006.
Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige mellembølgefrekvenserBekendtgørelse nr. 27 af 20. januar 2004.
Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanalBekendtgørelse nr. 168 af 17. marts 2003.

Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser på Kulturministeriets områdeBekendtgørelse nr. 1658 af 14. december 2006.

De regionale TV 2-virksomheders public service-kontrakter:

For 2015-2018

Public service-kontrakt for TV2/ Lorry 2015-2018 (pdf)

Public service-kontrakt for TV SYD 2015-2018 (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2/NORD 2015-2018 (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2/Bornholm 2015-2018 (pdf)

Public service-kontrakt for TV ØST 2015-2018 (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2/ ØSTJYLLAND 2015-2018 (pdf)

Public service-kontrakt for TV MIDTVEST 2015-2018 (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2/FYN 2015-2018 (pdf)

For 2013-14

Public service-kontrakt for TV / MIDT-VEST (pdf)

Public service-kontrakt for TV / Syd (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2 / Bornholm (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2 / Fyn (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2 / Lorry (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2 / Nord (pdf)

Public service-kontrakt for TV2 Øst (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2 / Østjylland (pdf)

Bilag 1: Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer

Tillægskontrakter 2013-14 

Tillægskontrakterne supplerer de regionale TV 2-virksomheders public service-kontrakter 2013-14

Tillægskontrakt for TV / MIDT-VEST (pdf)  

Tillægskontrakt for TV / Syd (pdf) 

Tillægskontrakt for TV 2 / Bornholm (pdf) 

Tillægskontrakt for TV 2 / Fyn (pdf) 

Tillægskontrakt for TV 2 / Lorry (pdf)

Tillægskontrakt for TV 2 / Nord (pdf) 

Tillægskontrakt for TV 2 Øst (pdf) 

Tillægskontrakt for TV 2 / Østjylland (pdf) 

De regionale TV 2-virksomheders public service-kontrakter 2011-2014

Public service-kontrakt for TV / Midt-Vest 2011-2014 (pdf)

TV / Midt-Vests underskrevne kopi af tillæg til public service-kontrakt (pdf)

Public service-kontrakt for TV / SYD 2011-2014 (pdf)

TV / SYDs underskrevne kopi af tillæg til public service-kontrakt (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2 / Bornholm 2011-2014 (pdf)

TV 2 / Bornholms underskrevne kopi af tillæg til public service-kontrakt (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2 / Fyn 2011-2014 (pdf)

TV 2 / Fyns underskrevne kopi af tillæg til public service-kontrakt (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2 / Lorry 2011-2014 (pdf)

TV 2 / Lorrys underskrevne kopi af tillæg til public service-kontrakt (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2 / Nord 2011-2014 (pdf)

TV 2 / Nords underskrevne kopi af tillæg til public service-kontrakt (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2 Øst 2011-2014 (pdf)

TV 2 Østs underskrevne kopi af tillæg til public service-kontrakt (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2 / Østjylland 2011-2014 (pdf)

TV 2 / Østjyllands underskrevne kopi af tillæg til public service-kontrakt (pdf)

De regionale TV 2-virksomheders public service-kontrakter 2007-2010

Public service-kontrakt for TV / Midt-Vest 2007-2010 (pdf)

Public service-kontrakt for TV / Syd 2007-2010 (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2 / Bornholm 2007-2010 (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2 / Fyn 2007-2010 (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2 / Lorry 2007-2010 (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2 / Nord 2007-2010 (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2 Øst 2007-2010 (pdf)

Public service-kontrakt for TV 2 / Østjylland 2007-2010 (pdf)

Bilag 1: Definition af europæiske programmer (pdf)

Bilag 2: Sendetider for de regionale TV 2-virksomheders programmer (pdf)

Tillæg til public service-kontrakterne vedr. ekstra licensmidler (pdf)