Medieaftaler

På medieområdet er der tradition for at indgå flerårige politiske aftaler om rammerne for mediepolitikken.

Disse aftales mellem regeringen og et eller flere partier i Folketinget. Den seneste mediepolitiske aftale blev indgået den 29. juni 2018 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti og gælder for perioden 2019-2023. 

Mediepolitisk aftale 2019-2023

Mediepolitisk aftale 2019-2023 (pdf) Tillægsaftale til mediepolitisk aftale 2019-2023 (pdf).

Spørgsmål og svar fra forhandlingerne om indgåelse af medieaftalen
Ministeriet har i foråret 2018 besvaret en række spørgsmål fra medieordførerne i forbindelse med indgåelsen af medieaftalen for 2019-2023. Svar og spørgsmål er tilgængelige her:

Du kan se en oversigt over spørgsmål og svar her

Ønsker du tilgang til spørgsmål og svar i forbindelse med medieforhandlingerne, kan du skrive til redaktion@remove-this.kum.dk.

Mediepolitisk aftale 2015-2018

Mediepolitisk aftale 2015-2018 (pdf)

Bilag 1 til Medieaftale 2015-2018. Tillægsaftale nr. 3 til medieaftalen for 2012-2014 af 9. oktober 2012 – fordeling af overskydende licensprovenu fra 2013 og 2014 (pdf)

Bilag 2 til Medieaftale 2015-2018. Kommissorium for udvalg om public service i fremtidens medieverden (pdf)

Tillægsaftale til medieaftalen for 2015-18 – om digital radio mv. (pdf)

Tillægsaftale til medieaftalen for 2015-18 - om anvendelse af ekstra licensmidler (pdf)

Tillægsaftale til medieaftalen for 2015-18 - endelig køreplan for digitalradio

Tillægsaftale til Medieaftale 2015-18 af 29. marts 2019 – fordeling af overskydende licensprovenu fra 2015-2018.

Mediepolitisk aftale 2012-2014

Mediepolitisk aftale 2012-2014 (pdf)

Tillægsaftale nr. 2 til medieaftalen for 2012-2014 af 9. oktober 2012 - om anvendelse af overskydende licensmidler fra 2012 (pdf)

Tillægsaftale nr. 1 til medieaftalen for 2012-2014 af 9. oktober 2012 – om DR’s og de regionale TV 2-virksomheders adgang til at modtage sponsortilskud (pdf)

Mediepolitisk aftale 2011-2014

Mediepolitisk aftale for 2011-2014 (pdf)

Tillægsaftale til medieaftalen for 2011-2014 om yderligere licensmidler til de regionale TV 2-virksomheder (pdf)

Tillægsaftale til medieaftalen for 2011-2014 om valg af programprofil for den fjerde landsdækkende FM-radiokanal

Mediepolitisk aftale 2007-2010

Mediepolitisk aftale 2007-2010 (pdf)

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om genudbud af FM6 (pdf)

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. (pdf)

Tillægsaftale til Medieaftalen for 2007-2010 om omstruktureringsplan for TV 2/Danmark og nye DR-initiativer mv. (pdf)

Tillægsaftale til Medieaftalen for 2007-2010 om model for abonnementsbetaling for TV 2 (pdf)

Model for abonnementsbetaling for TV 2 (pdf)

Beslutningspapir - Retningslinjer for udbud af digitalt tv mv. (pdf)

Papir om ændringer i forhold til beslutningspapir af 11. juni 2007 om retningslinjer for udbud af digitalt tv mv. (pdf)

Mediepolitisk aftale 2002-2006

Mediepolitisk aftale 2002-2006 (pdf)