Mere om medier

Læs om public service, medielicens og den teknologiske udvikling på medieområdet, og om hvad man skal gøre, hvis man ønsker at klage over radio- eller tv-programmer.

Public service

Public service udgør en hovedhjørnesten i den danske medieregulering og er lovbestemt. Public service-virksomheden i Danmark skal sikre, at den danske befolkning får et bredt udbud af programmer og tjenester via fjernsyn, radio, internet eller lignende.

Læs om public service i Danmark

Licens

Medielicens er den betaling, som indehavere/brugere af et medielicenspligtigt apparat skal betale til DR Licens. Medielicensen er en apparatafgift og har ingen sammenhæng med, hvad man ser eller hører på det licenspligtige apparat. I forbindelse med medieforhandlingerne i 2018 blev det besluttet, at medielicensen skal afskaffes. Medielicensen udfases gradvist frem mod 2023, hvorefter medielicensen er fuldt afskaffet.

Den teknologiske udvikling og krav til modtageudstyr

Den teknologiske udvikling på radio- og tv-området er gået meget stærkt i de senere år, og dette vil fortsætte.

Danske seere og lyttere kan i modsætning til tidligere ikke længere regne med, at et modtageapparat uden videre vil kunne benyttes i en længere årrække – apparaterne bliver ligesom pc’er og mobiltelefoner ”teknologisk forældede”. Det indebærer, at de enten skal udskiftes eller opgraderes ved at tilslutte ekstra udstyr i form af en modtageboks, hvis man vil gøre brug af nye radio- eller tv-tilbud, og i visse tilfælde også, hvis man blot vil beholde eksisterende tilbud.

Vil du klage?

Klager over radio- og tv-programmer, herunder reklamer, skal i første omgang rettes til de pågældende radio- og tv-stationer og ikke til Kulturministeriet.

Læs om hvordan du kan klage