Mere om medier

Læs om public service, medielicens og den teknologiske udvikling på medieområdet, og om hvad man skal gøre, hvis man ønsker at klage over radio- eller tvprogrammer.

Public service

Public service udgør en hovedhjørnesten i den danske medieregulering og er lovbestemt. Public service-virksomheden i Danmark skal sikre, at den danske befolkning får et bredt udbud af programmer og tjenester via fjernsyn, radio, internet eller lignende.

Læs om public service i Danmark

Licens

Medielicens er den betaling, som indehavere/brugere af et medielicenspligtigt apparat skal betale til DR Licens. Medielicensen er en apparatafgift og har ingen sammenhæng med, hvad man ser eller hører på det licenspligtige apparat.

Efter radio- og fjernsynsloven skal der betales medielicens for apparater, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester, der er udsendt til almenheden. Medielicensen omfatter alle apparater, der er i stand til at modtage og gengive sådanne billedprogrammer og -tjenester. Det betyder, at medielicensen bl.a. omfatter traditionelle tv-apparater, pc’er og andre enheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer. I henhold til loven er det DR, der opkræver licens. Klager over licens skal derfor rettes til DR.

Den teknologiske udvikling og krav til modtageudstyr

Den teknologiske udvikling på radio-/tv-området er gået meget stærkt i de senere år, og dette vil fortsætte.

Danske seere og lyttere kan i modsætning til tidligere ikke længere regne med, at et modtageapparat uden videre vil kunne benyttes i en længere årrække – apparaterne bliver ligesom pc’er og mobiltelefoner ”teknologisk forældede”. Det indebærer, at de enten skal udskiftes eller opgraderes ved at tilslutte ekstra udstyr i form af en modtageboks, hvis man vil gøre brug af nye radio-/tv-tilbud, og i visse tilfælde også, hvis man blot vil beholde eksisterende tilbud.

Vil du klage?

Klager over radio- og tv-programmer, herunder reklamer, skal i første omgang rettes til de pågældende radio- og tv-stationer og ikke til Kulturministeriet.

Læs om hvordan du kan klage