Fravalg af fælles programforsyning

Husstande har ret til at framelde sig fælles programforsyning i den ejendom, de bor i.

Husstande er ikke forpligtet til at betale for eksempelvis en grundpakke over huslejen eller kontingentet til ejerforeningen e.l. Herved står husstandene friere i forhold til evt. at vælge en anden tv-distributør, der kan tilbyde et andet programindhold, der bedre matcher deres tv-ønsker. Husstande kan dog forpligtes til at betale til faste omkostninger forbundet med etablering, forbedring og drift af det fællesantenneanlæg e.l., der fremfører programmerne. Det afhænger af den nærmere karakter af anlægget. 

Læs mere

Du kan læse mere om fravalg af fælles programforsyning på følgende sider:

Læs mere om fravalg af den fælles programforsyning på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Læs mere om opsigelse og klager på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Læs mere om fravalg af fælles programforsyning på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Lovgrundlag

Lov om frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg