Fravalg af fælles programforsyning

Folketinget har den 31. maj 2016 vedtaget en ny lov, der giver danskerne mulighed for at fravælge fælles programforsyning. Lovændringen betyder, at husstande fremover får ret til at framelde sig fælles programforsyning i den ejendom, de bor i.

Husstande vil således ikke længere kunne forpligtes til at betale for eksempelvis en grundpakke over huslejen eller kontingentet til ejerforeningen e.l. Herved står husstandene friere i forhold til evt. at vælge en anden tv-distributør, der kan tilbyde et andet programindhold, der bedre matcher deres tv-ønsker. Husstande vil fortsat kunne forpligtes til at betale til faste omkostninger forbundet med etablering, forbedring og drift af det fællesantenneanlæg e.l., der fremfører programmerne. Det afhænger af den nærmere karakter af anlægget. Loven træder i kraft d. 1. juli 2016, men indeholder visse overgangsordninger og vil bl.a. først gælde for såkaldte ”sløjfeanlæg”, hvor det ikke umiddelbart er muligt at frakoble enkelthusstande, fra 1. januar 2018.

Vejledninger og svar

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan du finde nærmere vejledning med temaartikler og svar på en række spørgsmål rettet til både forbrugere, udlejere og foreninger. Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med de involverede ministerier og styrelser.

Om fælles tvforsyning på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Borgerhenvendelser

Har du efter at have læst vejledningen fortsat spørgsmål til de nye regler, kan du som borger henvende dig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ”Forbrugerhotline”. Kontaktinfo findes på forbrug.dk.

Udlejerhenvendelser

Er du udlejer af private eller almene udlejningsboliger kan henvendelse ske til kontoret for boliglovgivning i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Repræsenterer du en ejerforening, andelsboligforening eller grundejerforening kan henvendelse ske til Slots- og Kulturstyrelsen på medi@remove-this.slks.dk eller evt. telefonisk til Tomas Kærup på 33 73 33 84.

Lovgrundlaget for de nye regler og andet relevant materiale

Lov om frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg

Slots- og Kulturstyrelsen om frit valg af tv distributør