Licens

Medielicens er den betaling, som indehavere/brugere af et medielicenspligtigt apparat skal betale til DR Licens. Medielicensen er en apparatafgift og har ingen sammenhæng med, hvad man ser eller hører på det licenspligtige apparat.

Efter radio- og fjernsynsloven skal der betales medielicens for apparater, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester, der er udsendt til almenheden. Medielicensen omfatter alle apparater, der er i stand til at modtage og gengive sådanne billedprogrammer og -tjenester. Det betyder, at medielicensen omfatter traditionelle tv-apparater, pc’er og andre enheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer. Medielicensen opkræves af DR.

Læs spørgsmål og svar angående licens på DR’s hjemmeside

Medielicensen for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. er afskaffet fra 1. januar 2015. Virksomheder, institutioner, foreninger mv. skal således ikke længere betale licens.

Klage over licens

Klager over opkrævning af licens mv. skal rettes til DR.

DR’s afgørelser mv. vedrørende licens kan ikke indbringes for kulturministeren, Kulturministeriet eller anden administrativ myndighed.

Hvordan fordeles licensmidlerne?

Licensmidlerne fordeles efter ministerens nærmere bestemmelse til DR, de regionale TV 2-virksomheder og eventuelle andre medie- og filmrelaterede formål.

I henhold til medieaftalen for perioden 2015-2018 forudsættes licensmidlerne for 2015-2018 fordelt på følgende måde: 

Mio. kr. ekskl. moms 20142015201620172018
DR 3.706,4 3.672,9 3.671,0 3.669,2 3.667,7 
- heraf prisregulering36,336,336,336,3
- licenstilførsel i 2014-niveau3.706,43.636,63.634,73.632,93.631,4
De regionale TV 2-virksomheder 504,5512,2512,2512,2512,2
- heraf prisregulering4,94,94,94,9
- licenstilførsel i 2014-niveau504,5507,2507,2507,2507,2
Lokalradio- og tv51,351,351,351,351,3
Filmstøtteordninger25,025,025,025,025,0
Station Next 5,66,76,76,76,7
Public Service-Pulje 25,035,035,035,035,0
Driftstilskud til FM 4 iht tilladelse89,290,192,093,895,3
Markedstest af nye DR-initiativer2,02,02,02,02,0
Årlig rapportering om medieudviklingen, kulturstatistik mv.8,78,78,78,78,7
Til disposition19,00,00,00,00,0
Anslået licensprovenu i alt4.436,74.403,84.403,84.403,84.403,8

Som det fremgår af tabellen, modtager DR langt størstedelen af licensmidlerne. De regionale TV 2-virksomheder er herefter tilsammen de næststørste modtagere af licensmidler. TV 2 modtager ikke licensmidler.

Lovgivning om licens

Læs bekendtgørelsen om licensBekendtgørelse nr. 1580 af 27. december 2014.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medielicensBekendtgørelse nr. 923 af 30. juni 2017.