Licens

Medielicens er den betaling, som indehavere/brugere af et medielicenspligtigt apparat skal betale til DR Licens. Medielicensen er en apparatafgift og har ingen sammenhæng med, hvad man ser eller hører på det licenspligtige apparat. Medielicensen afskaffes helt fra 2022.

Som følge af en politisk aftale indgået mellem den daværende regering (Venstre, Konservative og Liberal Alliance) og Dansk Folkeparti blev det i 2018 besluttet, at medielicensen skal afskaffes. Denne beslutning blev taget på baggrund af, at medielicensen er socialt ubalanceret, idet enlige betaler det samme som husstande med flere personer, og på baggrund af antallet af sortseere. Medielicensen erstattes gradvist af finansiering gennem en mindreregulering af personfradraget, og vil være fuldt afskaffet i 2022. 

Læs aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicens på Finansministeriets hjemmeside

Indtil 2022 skal der stadig betales medielicens, og efter radio- og fjernsynsloven skal der betales medielicens for apparater, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester, der er udsendt til almenheden. Medielicensen omfatter alle apparater, der er i stand til at modtage og gengive sådanne billedprogrammer og -tjenester. Det betyder, at medielicensen omfatter traditionelle tv-apparater, pc’er og andre enheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer. Medielicensen opkræves af DR.

Læs spørgsmål og svar angående licens på DR’s hjemmeside

Klage over licens

Klager over opkrævning af licens mv. skal rettes til DR.

DR’s afgørelser mv. vedrørende licens kan ikke indbringes for kulturministeren, Kulturministeriet eller anden administrativ myndighed.

Lovgivning om licens

Læs bekendtgørelsen om licensBekendtgørelse nr. 1580 af 27. december 2014.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medielicensBekendtgørelse nr. 1230 af 25. oktober 2018