Vil du klage?

Klager over radio- og tv-programmer og andre forhold på radio- og tv-området.

Klager over radio-og tv-programmer skal i første omgang rettes til de pågældende radio- og tv-stationer. 

Klager over radio- og tv-programmer kan ikke rettes til kulturministeren eller til Kulturministeriet, da hverken ministeren eller ministeriet i henhold til radio- og fjernsynslovgivningen har kompetence til at behandle sådanne klager. 

Det er ifølge radio- og fjernsynslovens § 17 og § 18 DR’s bestyrelse, som har det overordnede programansvar, og generaldirektøren, der har det daglige programansvar. Tilsvarende er det TV2 DANMARKs bestyrelse, der har det overordnede programansvar for TV2 DANMARK. 

Hvis programmerne findes at være i strid med reglerne i radio- og fjernsynslovgivningen og/eller de udstedte tilladelser eller kontrakter til at udøve programvirksomhed, er det muligt at klage til Radio- og tv-nævnet.

Radio- og tv-nævnet er den myndighed, der behandler klager over produktplacering og sponsorering af programmer i radio og fjernsyn og visse tv-lignende internettjenester.

Læs mere og radio- og tv-nævnet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Der kan klages over en række andre forhold på radio- og tv-området end over programmerne, jf. nedenfor.

DR

Læs om klager over DR’s programvirksomhed

TV 2/DANMARK A/S

Læs om klager over TV 2/DANMARK A/S’ programvirksomhed

Andre radio- og tv-foretagender

Læs om klager over andre radio- og tv-foretagender end DR og TV 2/DANMARK A/S

Tv-distributører

Læs om klager over tv-distributører

Reklamer i radio og tv

Læs om klager over reklamer i radio og tv

Licens

Læs om klager over licensopkrævning

God presseskik mv.

Læs om klager over overtrædelse af reglerne om god presseskik