Klager over andre radio- og tv-foretagender

Klager over andre danske radio- og tv-foretagender end DR og TV 2/DANMARK A/S kan rettes til Radio- og tv-nævnet, som fører tilsyn med foretagenderne på baggrund af de udstedte programtilladelser og registreringer. Klagerne skal være skriftlige.

Læs mere om klager til radio- og tv-nævnet

Klager over tv-kanaler, som sender til Danmark fra andre lande, skal rettes til de kompetente myndigheder i disse lande. Klagerne kan evt. indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen, der vil videresende dem til rette sted.

Se en samlet oversigt over, hvilke kanaler der er tilgængelige i Danmark, og hvor de sender fra 

Når du klikker på navnet for en kanal, åbnes en side, hvoraf det blandt andet fremgår, i hvilket land tilladelsen er udstedt, og ofte også hvilken myndighed der har udstedt tilladelsen.

Du kan således ikke klage til kulturministeren eller til Kulturministeriet over andre danske eller udenlandske radio- og tv-foretagender.