Klager over licens

Klage over opkrævning af licens mv. skal rettes til DR.

Gå til DR's egen hjemmeside for klager

DR’s afgørelser m.v. vedrørende licens kan ikke indbringes for kulturministeren eller Kulturministeriet eller anden administrativ myndighed, og kulturministeren eller Kulturministeriet kan derfor ikke blande sig i, hvordan DR opkræver licensen m.v.

Det vil sige, at du ikke kan klage til kulturministeren eller til Kulturministeriet over licens.