Klager over reklamer i radio og tv

Klager over reklamer i danske radio- og tv-stationer kan rettes til Radio- og tv-nævnet.

Det gælder både regler om reklamernes indhold, identifikation, placering og omfang, samt klager om sponsorering og produktplacering mv. Klager skal være skriftlige.

Læs en guide til klager på reklameområdet

Klagefristen er fire uger, efter at indslaget eller programmet har været udsendt. Radio- og tv-nævnets afgørelser om reklamer kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Det vil sige, at du ikke kan klage til kulturministeren eller til Kulturministeriet over nævnets afgørelser på reklameområdet.