Klager over tv-distributører

Du kan ikke klage til kulturministeren eller til Kulturministeriet over tv-distributører.

Reglerne i radio- og fjernsynsloven i forhold til distribution af tv handler navnlig om, at der i fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg er pligt til at fordele ”must carry”-programmerne, der efter de gældende regler omfatter tv-kanalen FOLKETINGET, tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK A/S og programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning.

Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af ”must carry”-forpligtelserne. Klager om dette spørgsmål skal derfor rettes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Klage vedr. andre forhold (betaling mv.) i forbindelse med distribution af tv må rettes til det enkelte distributionsselskab.

Klager over en tv-distributørs markedsføring mv. kan rettes til Forbrugerombudsmanden, der behandler spørgsmål om erhvervsdrivendes markedsføring i relation til primært markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning.