Klager til pressenævnet

Medieansvarsloven gælder for en række massemedier, herunder radio- og tv-foretagender, som er omfattet af radio- og fjernsynsloven.

Se medieansvarsloven

Medieansvarsloven indeholder blandt andet regler om, at mediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik, og loven fastsætter regler om genmæle. Pressenævnet, der er nedsat i henhold til loven, kan behandle klager over overtrædelse af god presseskik og spørgsmål om genmæle.

Læs mere på Pressenævnets hjemmeside

Det vil sige, at du ikke kan klage til kulturministeren eller til Kulturministeriet over overtrædelser af medieansvarsloven.