Nyhedsarkiv

Samlet liste over nyheder og pressemeddelelser på medieområdet.

 •   | Pressemeddelelse
  Danskerne får en ny DAB-radiokanal med fokus på kultur

  Regeringen og Dansk Folkeparti er nu blevet enige om rammerne for den nye DAB-radiokanal, der bliver udbudt med afsæt i medieaftalen 2019-2023. Kanalen udbydes for 4 år med et årligt offentligt tilskud på 70 mio.kr. Der stilles ikke geografiske krav til lokalisering af redaktioner og medarbejdere i udbuddet. Kulturdækningen får høj prioritet på kanalens programflade.

 •   | Pressemeddelelse
  50 mio. kr. ekstra licensmidler til en række medie- og filmformål

  Partierne bag medieaftalen for 2015-2018 har indgået en aftale om anvendelsen af et engangsbeløb på ca. 50 mio.kr. fra overskydende licensmidler i aftaleperioden.

 •   | Nyhed
  Fakta vedr. lokalitetskrav i kommende FM4-udbud

  Når udbuddet af den fjerde landsdækkende FM-kanal bliver offentliggjort d. 27 marts 2019 bliver det med et krav om, at mindst 70 pct. af de redaktionelle medarbejdere skal have ansættelsessted i en afstand af mindst 110 km fra centrum af København. Det sker bl.a. efter dialog med Kammeradvokaten og EU-Kommissionen.

 •   | Pressemeddelelse
  Genudbud af den fjerde landsdækkende public service-radiokanal (FM4)

  Regeringen og Dansk Folkeparti er nu klar til at igangsætte genudbuddet af tilladelsen til FM4, der sikrer bedre public service-dækning af hele landet.

 •   | Pressemeddelelse
  Elektroniske aviser bliver omfattet af nulmomsordningen fra 1. juli 2019

  Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet, at elektroniske aviser afgiftsmæssigt skal sidestilles med trykte aviser fra d. 1. juli 2019. Det er et halvt år tidligere end planlagt.

 •   | Nyhed
  Konkurrencesamspillet mellem de traditionelle nyhedsmedier og magasiner undersøges

  Det følger af medieaftalen for 2019-2023, at der skal igangsættes en undersøgelse af det konkurrencemæssige samspil mellem de traditionelle nyhedsmedier og magasiner.

 •   | Nyhed
  Rettighedshaverne og erhvervslivet får indflydelse på moderniseringen af blankmedieordningen

  Blankmedieordningen skal moderniseres. Kulturministeren Mette Bock har nu bedt rettighedshaverne og erhvervslivet om at indlede forhandlinger, der skal munde ud i en ny aftale om blankmedieordningen. Deadline for parterne er sommeren 2019.

 •   | Nyhed
  Kom med idéer til Danmarks nye kulturkanaler

  Da Medieaftalen for 2019-2023 blev indgået i juni 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, blev det samtidig besluttet, at Danmark skal have to nye public service-kulturkanaler: En radiokanal og en tv-kanal. Kulturministeriet afholder et åbent møde for interesserede aktører den 11. januar.

 •   | Nyhed
  Ny public service-tilladelse til TV 2 DANMARK A/S

  Som opfølgning på medieaftalen for 2019-2023 har kulturministeren udstedt en ny public service-tilladelse til TV 2 DANMARK A/S. Med den nye tilladelse er selskabets public service-opgaver blevet fastlagt for de næste fem år.

 •   | Pressemeddelelse
  Ny bestyrelse for DR

  DR’s nye, samlede bestyrelse er på plads, efter kulturminister Mette Bock d. 7. september udpegede Marianne Bedsted som ny bestyrelsesformand for DR. Kulturministeren udpeger nu de resterende medlemmer af DR’s nye bestyrelse, der påbegynder arbejdet pr. 1. januar 2019.

RSS feed