Nyhedsarkiv

Samlet liste over nyheder og pressemeddelelser på medieområdet.

 •   | Pressemeddelelse
  Rapport kaster lys over det danske marked for streamingtjenester

  En ny rapport har kortlagt det danske streamingmarked og kommer med forslag til, hvordan streamingtjenester potentielt ville kunne bidrage til dansk indholdsproduktion. Rapporten bidrager med nyttig viden forud for de kommende medieforhandlinger, mener kulturministeren.

 •   | Nyhed
  Høring over udkast til lovforslag om gennemførelse af EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester

  Kulturministeriet har sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om film i høring.

 •   | Pressemeddelelse
  Fremtidige udbud af radio- og tv-kanaler skal ændres

  Kulturministeren har taget Radio- og tv-nævnets redegørelse vedr. den nye DAB-kanal til efterretning. Regeringen er fremadrettet klar til at drøfte ændringer af udbudsprocesser i de kommende medieforhandlinger.

 •   | Nyhed
  Notat om udbud af programtilladelse til digital public service-radiokanal

 •   | Nyhed | Pressemeddelelse
  Kulturministeren vil have rene linjer om DAB-udbud

  Kulturminister Rasmus Prehn ønsker, at Radio & TV-nævnet skal svare på den seneste tids spørgsmål og kritik om begrundelsen for valget af udbyder til den nye digitale radiokanal. Ministeren vil derfor sørge for et møde med nævnet, hvor også medieordførerne fra Folketingets partier er inviteret, så nævnet kan svare på spørgsmål.

 •   | Pressemeddelelse
  Kulturministeren ændrer DR's public service-kontrakt

  Kulturministeren har sammen med RV, SF, EL og ALT besluttet at ændre DR’s public service-kontrakt, sikre videreførelsen af P6 og P8 i 2020 og styrke armslængdeprincippet i forhold til DR. Kravet om, at DR skal afholde sig fra at skrive lange, dybdegående artikler fjernes – og et omkostningstungt krav om, at DR skal stille sine arkiver til rådighed sættes i bero.

 •   | Nyhed
  Nyt medlem af DR’s bestyrelse

  Tidligere minister Helge Sander indtræder nu i DR’s bestyrelse.

 •   | Pressemeddelelse
  Danskerne får en ny DAB-radiokanal med fokus på kultur

  Regeringen og Dansk Folkeparti er nu blevet enige om rammerne for den nye DAB-radiokanal, der bliver udbudt med afsæt i medieaftalen 2019-2023. Kanalen udbydes for 4 år med et årligt offentligt tilskud på 70 mio.kr. Der stilles ikke geografiske krav til lokalisering af redaktioner og medarbejdere i udbuddet. Kulturdækningen får høj prioritet på kanalens programflade.

 •   | Pressemeddelelse
  50 mio. kr. ekstra licensmidler til en række medie- og filmformål

  Partierne bag medieaftalen for 2015-2018 har indgået en aftale om anvendelsen af et engangsbeløb på ca. 50 mio.kr. fra overskydende licensmidler i aftaleperioden.

 •   | Nyhed
  Fakta vedr. lokalitetskrav i kommende FM4-udbud

  Når udbuddet af den fjerde landsdækkende FM-kanal bliver offentliggjort d. 27 marts 2019 bliver det med et krav om, at mindst 70 pct. af de redaktionelle medarbejdere skal have ansættelsessted i en afstand af mindst 110 km fra centrum af København. Det sker bl.a. efter dialog med Kammeradvokaten og EU-Kommissionen.

RSS feed