Nyhedsarkiv

Samlet liste over nyheder og pressemeddelelser på medieområdet.

 •   | Nyhed
  Høring om det audiovisuelle område

  Med grønbogen ”Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier” lægger EU-Kommissionen op til en bred offentlig debat. Kulturministeriet opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og indsende eventuelle bemærkninger.

 •   | Nyhed
  Konference for Kulturministeriets Digitale Tænketank

  Den 27. maj 2013 lyder startskuddet for Kulturministeriets innovationsforum Den Digitale Tænketank med en konference om de kreative branchers digitale udfordringer og muligheder lige nu.

 •   | Pressemeddelelse
  Aftaler om udmøntning af dele af medieaftalen for 2012-2014

  Som led i opfølgningen på medieaftalen for 2012-2014 har aftalepartierne i dag besluttet, at lokal-tv fremover skal have et betydeligt kvalitativt løft og i langt højere grad målrettes lokalsamfundene. Aftalepartierne blev endvidere enige om, hvilke sportsbegivenheder der skal opføres på den såkaldte sportsliste over vigtige idrætsbegivenheder, der skal tilbydes til visning på landsdækkende tv.

 •   | Nyhed
  Mediestøtte i høring

  Nu sendes udkast til lov om fremtidens mediestøtte i fire ugers høring. Forslaget betyder en omlægning af støtten til nyhedsmedier, så ordningen fremover understøtter både trykte medier og internetmedier.

 •   | Nyhed
  Udredning om nyheder

  Kulturministeriet har med inddragelse af DR, Danske Medier, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder udarbejdet en faktuel udredning om DR’s og andre mediers anvendelse af nyheder på internettet.

 •   | Pressemeddelelse
  Dom i Talpa sagen

  Østre Landsret har i dag afsagt dom i sagen mellem Talpa Radio og Kulturministeriet og Radio- og tv-nævnet om det økonomiske mellemværende mellem staten og Talpa Radio.

 •   | Pressemeddelelse
  Omlægning af mediestøtten på plads

  Regeringspartierne og Enhedslisten er enige om fremtidens mediestøtte

 •   | Pressemeddelelse
  Indkaldelse til pressebriefing om mediestøtteaftalen i Kulturministeriet

 •   | Nyhed
  Beskikkelse af medlemmer af Radio- og tv-nævnet

  De resterende medlemmer af Radio- og tv-nævnet for den kommende 4-års periode nu er beskikket.

 •   | Pressemeddelelse
  Mads Bryde Andersen ny formand for Radio- og tv-nævnet

  Kulturminister Marianne Jelved har i dag udpeget professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen til ny formand for Radio- og tv-nævnet i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016.

RSS feed