Nyhedsarkiv

Samlet liste over nyheder og pressemeddelelser på medieområdet.

 •   | Pressemeddelelse
  Public service til det regionale Danmark

  Kulturministeren og de otte regionale TV 2-virksomheder har som opfølgning på medieaftalen for 2011-2014 indgået nye public service-kontrakter.

 •   | Pressemeddelelse
  Kommissionen godkender omstruktureringsplanen for TV 2

  Kommissionen godkender omstruktureringsplanen for TV 2 og at den statslige kompensation, som blev ydet til TV 2 i perioden 1995 - 2002, var nødvendig og proportional i forhold til de pålagte public service-forpligtelser

 •   | Pressemeddelelse
  Kulturminister Per Stig Møller: Glædeligt med monopolbrud på public service-radio

  Berlingske People A/S får tilladelse til at drive FM4, den fjerde landsdækkende FM-radiokanal, og vil drive den under navnet Radio 24syv.

 •   | Nyhed
  EU godkender FM 4

  Europa-kommissionen har godkendt Danmarks planer om at oprette en ny public service-radiokanal - FM 4.

 •   | Pressemeddelelse
  Bred politisk aftale om ændret abonnementsbetaling for TV 2

  Partierne bag aftalen om abonnementsbetaling for TV 2 fra år 2012 har i dag besluttet at ændre den tidligere vedtagne model.

 •   | Pressemeddelelse
  Public service fra DR til alle

  Kulturministeren og DR har som opfølgning på medieaftalen for 2011-2014 indgået en ny public service-kontrakt for DR. Public service-kontrakten fastlægger de public service-forpligtelser, DR skal opfylde de næste fire år for de 3,5 - 4 mia. kr., DR årligt modtager af licensprovenuet.

 •   | Nyhed
  Udbud af FM 4

  Radio- og tv-nævnet udbyder nu tilladelsen til den 4. landsdækkende FM-kanal i en skønhedskonkurrence med priselement. Sidste frist for ansøgninger er mandag den 28. februar kl. 12.00.

 •   | Nyhed
  Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal

  Offentliggørelse og ikrafttræden af bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal.

 •   | Nyhed
  Public service ved en skillevej

  Nordisk konference om public servicemediernes kulturbærende rolle.

 •   | Pressemeddelelse
  Ny bestyrelse for DR

  Kulturminister Per Stig Møller har i dag genudpeget Michael Christiansen som bestyrelsesformand for DR de næste fire år. Herudover har kulturministeren udpeget administrerende direktør for De Samvirkende Købmænd, John Wagner, som nyt medlem af bestyrelsen og genudpeget Katrine Winkel Holm.

RSS feed