Nyhedsarkiv

Samlet liste over nyheder og pressemeddelelser på medieområdet.

 •   | Pressemeddelelse
  Public service fra DR til alle

  Kulturministeren og DR har som opfølgning på medieaftalen for 2011-2014 indgået en ny public service-kontrakt for DR. Public service-kontrakten fastlægger de public service-forpligtelser, DR skal opfylde de næste fire år for de 3,5 - 4 mia. kr., DR årligt modtager af licensprovenuet.

 •   | Nyhed
  Udbud af FM 4

  Radio- og tv-nævnet udbyder nu tilladelsen til den 4. landsdækkende FM-kanal i en skønhedskonkurrence med priselement. Sidste frist for ansøgninger er mandag den 28. februar kl. 12.00.

 •   | Nyhed
  Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal

  Offentliggørelse og ikrafttræden af bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal.

 •   | Nyhed
  Public service ved en skillevej

  Nordisk konference om public servicemediernes kulturbærende rolle.

 •   | Pressemeddelelse
  Ny bestyrelse for DR

  Kulturminister Per Stig Møller har i dag genudpeget Michael Christiansen som bestyrelsesformand for DR de næste fire år. Herudover har kulturministeren udpeget administrerende direktør for De Samvirkende Købmænd, John Wagner, som nyt medlem af bestyrelsen og genudpeget Katrine Winkel Holm.

 •   | Pressemeddelelse
  Den fremtidige offentlige mediestøtte skal undersøges

  Kulturministeren nedsætter et udvalg til at udarbejde et grundlag for regeringens stillingtagen til den offentlige mediestøtte.

 •   | Nyhed
  Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal er sendt i høring

  Styrelsen for Bibliotek og Medier har i dag udsendt udkast til bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal i høring.

 •   | Pressemeddelelse
  Nyskabende radio på FM4

  Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal får en såkaldt ”News/Talk”-profil. Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har indgået tillægsaftale til medieaftalen for 2011-2014 om programprofilen for den fjerde landsdækkende FM-radiokanal.

 •   | Pressemeddelelse
  Ny formand for det hurtigt arbejdende FM 4-udvalg

  Kulturminister Per Stig Møller har udnævnt Suzanne Moll til formand for det hurtigt arbejdende FM 4-udvalg i stedet for Mette Davidsen-Nielsen.

 •   | Pressemeddelelse
  HURTIGT ARBEJDENDE UDVALG OM PROGRAMPROFILEN FOR DEN FJERDE FM-KANAL NEDSAT

  Kulturministeren og partierne bag medieaftalen har udpeget det hurtigt arbejdende udvalg, der skal komme med forslag til en moderne, sammenhængende programprofil for den nye FM-kanal.

RSS feed