Nyhedsarkiv

Samlet liste over nyheder og pressemeddelelser på medieområdet.

 •   | Pressemeddelelse
  Kulturminister Brian Mikkelsen udpeger nyt Radio- og tv-nævn

  Kulturminister Brian Mikkelsen har pr. 1. januar 2005 udpeget et nyt Radio- og tv-nævn, da det siddende nævns beskikkelsesperiode udløber den 31. december 2004.

 •   | Pressemeddelelse
  Stor interesse for TV 2

  Ved fristen for afgivelse af indikative bud har Danske Markets, som er statens finansielle rådgiver i forbindelse med salget af aktier i TV 2/DANMARK A/S, modtaget bud fra 8 interesserede købere.

 •   | Pressemeddelelse
  Øget sendestyrke til lokalradioer

  Kulturminister Brian Mikkelsen og de mediepolitiske ordførere for partierne bag medieaftalen for perioden 2002-2006 har på baggrund af IT- og Telestyrelsens netop afsluttede undersøgelse af mulighederne for at øge sendestyrken for enkelte, konkrete lokalradioer, besluttet at gennemføre en ny undersøgelse.

 •   | Pressemeddelelse
  Ny bestyrelsesformand for DR

  Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag udpeget en ny bestyrelsesformand for DR. Den nye formand bliver Mogens Munk Rasmussen.

 •   | Pressemeddelelse
  Regeringen privatiserer TV 2

  Regeringen har besluttet at sætte mellem 51 og 66 pct. af statens aktier i TV 2/ DANMARK A/S til salg. Det sker bl.a. ved annoncer i danske og udenlandske dag- og fagblade.

 •   | Pressemeddelelse
  Ny bestyrelsesformand for TV2

  Bestyrelsesformand for TV2, Erik Ross Pedersen, har i dag orienteret kulturminister Brian Mikkelsen om, at han ønsker at fratræde.

 •   | Pressemeddelelse
  i anledning af Jørgen Kleeners afgang

 •   | Pressemeddelelse
  EU-Kommissionen godkender rekapitaliseringsplan for TV 2/DANMARK A/S

  EU-Kommissionen har på et møde i dag godkendt den plan for rekapitalisering af TV 2/DANMARK A/S, som den danske regering i juli måned fremsendte til Kommissionen i forlængelse af Kommissionens beslutning af 19. maj i statsstøttesagen vedrørende TV 2.

 •   | Pressemeddelelse
  Regeringen indbringer TV 2-afgørelsen for EF-Domstolen

  Regeringen har truffet beslutning om at indbringe Europa-Kommisisonens beslutning i sagen om ulovlig statsstøtte til TV 2/DANMARK i perioden 1995-2002 for EF-Domstolen.

 •   | Pressemeddelelse
  1257 blade får tilskud til distribution fra ny støtteordning

  Kulturministeriets nye distributionsstøtte Bladpuljen er blevet godkendt af EU-kommissionen, og 1257 blade og tidsskrifter er berettigede til tilskud i 2004.

RSS feed