Nyhedsarkiv

Samlet liste over nyheder og pressemeddelelser på medieområdet.

 •   | Pressemeddelelse
  Elektroniske aviser bliver omfattet af nulmomsordningen fra 1. juli 2019

  Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet, at elektroniske aviser afgiftsmæssigt skal sidestilles med trykte aviser fra d. 1. juli 2019. Det er et halvt år tidligere end planlagt.

 •   | Nyhed
  Konkurrencesamspillet mellem de traditionelle nyhedsmedier og magasiner undersøges

  Det følger af medieaftalen for 2019-2023, at der skal igangsættes en undersøgelse af det konkurrencemæssige samspil mellem de traditionelle nyhedsmedier og magasiner.

 •   | Nyhed
  Rettighedshaverne og erhvervslivet får indflydelse på moderniseringen af blankmedieordningen

  Blankmedieordningen skal moderniseres. Kulturministeren Mette Bock har nu bedt rettighedshaverne og erhvervslivet om at indlede forhandlinger, der skal munde ud i en ny aftale om blankmedieordningen. Deadline for parterne er sommeren 2019.

 •   | Nyhed
  Kom med idéer til Danmarks nye kulturkanaler

  Da Medieaftalen for 2019-2023 blev indgået i juni 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, blev det samtidig besluttet, at Danmark skal have to nye public service-kulturkanaler: En radiokanal og en tv-kanal. Kulturministeriet afholder et åbent møde for interesserede aktører den 11. januar.

 •   | Nyhed
  Ny public service-tilladelse til TV 2 DANMARK A/S

  Som opfølgning på medieaftalen for 2019-2023 har kulturministeren udstedt en ny public service-tilladelse til TV 2 DANMARK A/S. Med den nye tilladelse er selskabets public service-opgaver blevet fastlagt for de næste fem år.

 •   | Pressemeddelelse
  Ny bestyrelse for DR

  DR’s nye, samlede bestyrelse er på plads, efter kulturminister Mette Bock d. 7. september udpegede Marianne Bedsted som ny bestyrelsesformand for DR. Kulturministeren udpeger nu de resterende medlemmer af DR’s nye bestyrelse, der påbegynder arbejdet pr. 1. januar 2019.

 •   | Nyhed
  Gennemførelse af medieaftalen for 2019 – 2023

  Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 29. juni 2018 en medieaftale for perioden 2019 – 2023. Mange af punkterne er blevet gennemført og enkelte iværksættes i 2019.

 •   | Nyhed
  Nye public service kontrakter for de regionale TV 2-virksomheder

  Som opfølgning på medieaftalen har kulturministeren og de regionale TV 2-virksomheder indgået nye public service-kontrakter for 2019-2023. Med de nye kontrakter er de regionale TV 2-virksomheders public service-opgaver blevet fastlagt for de næste fem år.

 •   | Pressemeddelelse
  Bedre sikkerhed for børn i underholdningsbranchen

  Kulturministeren opdaterer nu reglerne for indhentelse af børneattester, så der bliver mere klarhed om forpligtelser i bl.a. film-, tv- og underholdningsbranchen. Producentforeningen følger op og opdaterer interne vejledninger om indhentelse af børneattester.

 •   | Pressemeddelelse
  DR’s digitaliserede programarkiver skal stilles til rådighed for brugerne

  Som det fremgår af medieaftalen 2019-2023, skal alle DR’s digitaliserede programarkiver stilles til rådighed for brugerne i et søgbart arkiv.

RSS feed