Nyhedsarkiv

Samlet liste over nyheder og pressemeddelelser på medieområdet.

 •   | Nyhed
  Kulturministeren holder ekspertseminar om en fælles nordisk offentlighed

  Hvordan skaber og styrker man den fællesnordiske offentlighed? Og hvad er den fællesnordiske offentlighed i det hele taget? Kulturministeren har inviteret sine nordiske ministerkolleger og en række eksperter fra de nordiske lande til et seminar for at drøfte disse spørgsmål.

 •   | Nyhed
  Høring over ændring af radio- og fjernsynsloven

  Kulturministeriet har i dag efter aftale med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet sendt et udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven, lov om leje og lov om leje af almene boliger i høring med frist den 4. januar 2016.

 •   | Pressemeddelelse
  Lokalradiostationer fortsætter

  Medieaftalekredsen har netop besluttet, at landets nuværende lokalradiostationer kan sende radio på uændrede vilkår frem til udgangen af 2017.

 •   | Nyhed
  Høring over lovforslag om kollektiv forvaltning af ophavsret

  Gennemførelse af direktivet om kollektiv forvaltning af ophavsret m.v.

 •   | Nyhed
  Public Service-udvalget afholder sit første temamøde i dag

  Public service-udvalget afholder i dag det første af fire temamøder.

 •   | Pressemeddelelse
  Nordiske ministre vil fremtidssikre public service

  De nordiske kulturministre har netop, i en fælles erklæring, givet hinanden håndslag på at arbejde for, at public service-medierne i Norden i et digitalt medielandskab fortsat skal understøtte den demokratiske debat og sikre et uafhængigt nyhedsudbud.

 •   | Pressemeddelelse
  Lukning af FM-båndet kan udskydes

  FM-båndet lukkes ikke som oprindeligt aftalt ved udgangen af 2019, såfremt det medio 2018 kan konstateres, at minimum 50 % af radiolytningen sker digitalt. Kulturminister Marianne Jelved og medieordførerne for alle Folketingets partier har i dag indgået en tillægsaftale, som ændrer på beslutningen om digital radio i medieaftalen for 2015-2018.

 •   | Pressemeddelelse
  Børn skal klædes på til mødet med de digitale medier

  Kulturminister Marianne Jelved vil sikre, at børn ved, hvordan man færdes trygt og lovligt på de digitale medier. Derfor bliver der nu set på, om lovgivningen på området er tilstrækkelig.

 •   | Nyhed
  DR's public service-kontrakt 2015-18 underskrevet

  Kulturministeren og DR’s bestyrelsesformand har i dag underskrevet DR’s nye public service-kontrakt for perioden 2015-2018.

 •   | Pressemeddelelse
  Connie Hedegaard formand for public service-udvalget

  Kulturminister Marianne Jelved har udnævnt den tidligere EU-kommissær Connie Hedegaard til formand for public service-udvalget. Udvalget skal se på, hvordan man sikrer et stærkt public service-tilbud i en tid, hvor mange selv vælger, hvad de vil se, og hvornår de vil se det.

RSS feed